2014 №2 (10)

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Мандрик О.М. Презентація наукової школи «Раціональне використання та захист природи» професора Олега Адаменка

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Мандрик О.М. Географічні і технічні передумови транспортування природного газу морськими шляхами

Семчук Я.М., Адаменко Я.О., Дригулич П.Г., Пукіш А.В. Дослідження нових деемульгаторів для утилізації нафтовмісних відходів

Михайлюк Ю.Д. Дослідження характеристик шумового забруднення на компресорних станціях магістральних газопроводів

Депутат Б.Ю. Розробка способу ізоляції водоносного горизонту від забруднень на Північно-Долинському нафтоконденсатному родовищі

ЕКОЛОГІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Касіянчук Д. В. Обгрунтування вибору факторів активізації небезпечних геологічних процесів (на прикладі території Карпатського регіону)

ЕКОЛОГІЯ АТМОСФЕРИ

Грапенюк М.М. Дослідження хімічного складу снігового покриву високогір'я Чорногірського та Свидовецького масивів

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ

Басараба Ю.Б. Дослідження якості основних джерел питної води мешканців міста Івано-Франківська

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ

Полутренко М.С. Екологічний аудит корозійної активності грунтів прокладання магістральних газопроводів

ЕКОЛОГІЯ ДЕМОСФЕРИ І МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Кундельська Т.В., Смоляк В.В., Палійчук А.В. Дослідження вмісту нітратів в продуктах харчування, що реалізуються на території міста Івано-Франківськ

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Зорін Д. О. Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та історичними даними

ПРИРОДООХОРОННІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

Адаменко Я.О. Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту «Буковель»

Архипова Л.М. Гранична місткість та сталий розвиток рекреаційної зони «Буковель»

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Гайдін А.М., Дяків В.О., Чікова І.В. Калуш – програма ревіталізації

Савчук Л.Я., Семчук Я.М. Джерела екологічної небезпеки хімічних підприємств міста Калуша

Гайдін А.М., Дяків В.О., Чікова І.В. Деформації земної поверхні в зоні діяльності калійних рудників у Стебнику

МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

Триснюк В.М., Триснюк Т.В. Інформаційні технології та просторово-часові методи регіональної системи моніторингу

Міщенко Л. В. Методологічні засади геоекологічного районування територій

ВІЙСЬКОВА ЕКОЛОГІЯ

Іващенко О.В. Оцінка ризику перебування військовослужбовців на загальновійськовому полігоні збройних сил україни

УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ

Харламова О.В. Антропоцентричний підхід в управлінні екологічною безпекою на регіональному рівні

ДНІСРОВСЬКИЙ ПРОТИПАВОДКОВИЙ ПОЛІГОН

Зоріна Н.О., Хащак О.З. Дослідження екологічного стану грунтового покриву на Дністровському протипаводковому полігоні в межах планшету Тустань

РЕЦЕНЗІЇ

Грапенюк М.М. Вступ до екологічної дендрохронології – основні положення дендрохронології та її використання у екологічних дослідженнях

Пернеровська С.В. Про захист від катастрофічних паводків повинна знати кожна територіальна громада

Качала Т.Б. Безпечний розвиток природних і антропогенно-модифікованих геосистем..

Лабій Ю.М. Підвищення рівня екологічної (природно-техногенної) безпеки територій західного регіону України

Семчук Я.М. Підвищення рівня екологічної безпеки територій на основі геоекологічного районування

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ, ЮВІЛЕЇ

Професору Ярославу Адаменку – 50

До 90 річчя з дня народження Я.Д.Гладуна

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛНННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ»

English