2015 №2 (12)

 

ЗМІСТ

 

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ…………

 

О.М. Адаменко, Д.О. Зорін. Методологія та організація наукових досліджень для вирішення глобальних та регіональних екологічних проблем і сталого розвитку територій……………………………………………………………………………………….

 

К.О. Радловська. Історія геологічних та екологічних досліджень Прикарпаття…………

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ………

 

Я.О. Адаменко, О.І. Лукинчук. Газогеохімічний моніторинг виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття………………………………………………...

 

В.Р. Хомин, А.В. Пукіш, П.Г. Дригулич, Н.В. Броніцька. Моніторингові дослідження під час проведення гідророзривів пластів у слабопроникних флішових відкладах………………………………………………………………………………………

 

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ ТА АТМОСФЕРИ………………………………..

 

О. Стельмах, Н. Гоптарьова, В. Біленький. Екологічний стан підземних питних вод

Тлумацького району Івано-Франківської області…………………………………………..

 

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ, ФІТОСФЕРИ І ЗООСФЕРИ…………………..

 

Т.І. Кривомаз. Радіаційний контроль нівальних міксоміцетів Карпат…………………..

 

ЕКОЛОГІЯ ДЕМОСФЕРИ І МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ…………………..…

 

Е.А. Назаренко, Ю.Б. Нікозять,  О.Д. Іващенко. Оцінка стану здоров’я населення, що проживає в межах території біогеохімічної провінції з підвищеним вмістом фторидів…………………..…………………..…………………..…………………..………

 

ІНЖЕНЕРІЯ СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ….

 

Bochkovskyi Andriy P., Sapozhnikova Nataly Yu. Рromising directions for improving regulatory legal framework of Ukraine on labour protection for enterprises producing food and beverages……………………………..…………………..…………………………….

 

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ…………………..…………………..……………………………….

 

Л. Д. Пляцук, Є. Ю. Черниш. Синергетичний підхід до екологічної проблеми накопичення мулових осадів…………………..…………………..………………………..

 

N. I. Andrienko, L. D. Plyacuk, E.Yu. Chernish. Technology of obtaining enriched phosphate materials with removal of heavy metals in wasteless process…………………..

 

О.В. Рябчевський, О.Л. Матвєєва. Дослідження механізму сорбції іонів хрому та нікелю на мінеральних відходах АГДС очищення…………………..…………………….

 

О.В. Побігун, С.А. Побігун. Оцінка впливу проектів відновлювальної енергетики на економіку регіону для забезпечення його сталого розвитку……………………………….

 

ПРИРОДООХОРОННІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ…………………..

 

Ю.І. Мурава. Стан розвитку туризму Карпатського регіону та його рекреаційна місткість…………………..…………………..…………………..……………………………

 

УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ…………………..…………………..……

 

M.Radomska, T.Strava. The role of ecological settlements in reducing anthropogenic impact on environment…………………..…………………..…………………..…………….

 

ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ…………………..…………

 

 М. М. Приходько. Проект землеустрою – основа раціонального природокористування і управління навколишнім середовищем…………………..…………………..…………

 

РЕЦЕНЗІЇ, ДИСКУСІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ…………………..…………………..…

 

В.І. Мороз. Для чого потрібно досліджувати марс та інші планети Сонячної системи?......

 

Н.О. Зоріна. Розроблення комп’ютеризованих систем екологічної безпеки та сталого розвитку територій……………………………………………………………………………..

 

О.М. Адаменко. Вернісаж екологічних розробок наукової школи «Раціональне використання та захист природи»…………………………………………………………….

 

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ, ЮВІЛЕЇ…………………..…………………..…………………..

 

До 80 річчя професора Олега Адаменка…………………..………………………………

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ……………………………………………….

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛНННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ»…………………

 

Undefined