2016 №1 (13)

ЗМІСТ

 

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Адаменко О. М. Теоретичні основи конструктивної екології – нового наукового

напрямку у Науках про Землю

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Плаксій Л. В. Роль системного аналізу та моделювання сталого розвитку в нафтогазопромислових районах

Яцишин Т. М., Глібовицька Н. І. Вплив нафтогазовидобутку на довкілля і

перспективи фітоіндикації та фіторемедіації техногеннотрансформованих територій. 

Гринюк В. І., Архипова Л. М. Аналіз якості зворотних вод допоміжних об’єктів нафтогазовидобувного управління «Долинанфтогаз».

ЕКОЛОГІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Зорін Д. О. Проблеми екологічної геології та екологічної безпеки геологічного середовища        

ЕКОЛОГІЯ АТМОСФЕРИ

Полутренко М. С., Параняк Н. М. Дослідження траекторій руху зважених

частинок у закручених потоках та доцільність охолодження запиленого

потоку повітря

Кундельська Т. В., Бринуш Н. П., Євчук О. П. Оцінка забруднення оксидом

вуглецю атмосферного повітря від автотранспорту по вул. Довгій в

м. Івано-Франківську

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ

Качала Т. Б. Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбару

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ

Атаєв С. В. Зміни мутності води при зведенні берегоукріплювальних споруд як

фактор впливу на життєдіяльність гідробіонтів річки

ЕКОЛОГІЯ ФІТОСФЕРИ

Зоріна Н. О., Радловська К. О., Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю. Оцінка екологічного стану атмосфери міста Івано-Франківська методом ліхеноіндикації

Купчик О. Ю. Визначення кореляції між вмістом важких металів у продуктах рослинництва та грунті при екологічному моніторингу

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ

Забишний Я. О., Семчук Я. М.,  Б. В. Долішній, В. М. Мельник. Про дослідження параметрів транспортних потоків та їх вплив на довкілля.

Кривомаз Т. І., Перебинос А. Р. Визначення шкодочинності грибів для вирішення проблем екобезпеки дерев’яних конструкцій в будівництві

Яхненко О. М., Черниш Є. Ю., Пляцук Л. Д., Трунова І. О. Самозаростання

відвалу фосфогіпсу як показник рівня техногенного навантаження на довкілля

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Корчемлюк М. В., Приходько М. М., Архипова Л. М. Дослідження зміни клімату

та його наслідків в українській частині басейну р. Прут

ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Москальчук Н. М. Вітрова енергетика – особливості оцінки впливу на навколишнє середовище        

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ

Качала С. В. Проблематика та методика дослідження комплексного

гідроекологічного ризику

ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ

Манюк О. Р. Щодо оцінки енергетичного потенціалу відновлювальних джерел

енергії  Івано-Франківської області

Адаменко Я. О. Обґрунтування найкращих технологій використання вітрової

енергії доступних для впровадження у Карпатському регіоні.

Мандрик О. М. Аналіз використання потенціалу вітрової і сонячної енергії в Карпатському регіоні

ДНІСТРОВСЬКИЙ ПРОТИПАВОДКОВИЙ ПОЛІГОН

Яремко О. Є., Витриховський Є. А. Шляхи зменшення негативних наслідків

повеней на річці Дністер

Скрипник В. С., Волос Х. М. Еколого-геоморфлологічний аналіз долини

рр.. Бистриці Солотвинської у районі сс. Жураки-Старуня 

Адаменко О. М. Маріямпіль і Єзупіль – найдавніші населення

Галицького Придністров’я 

РЕЦЕНЗІЇ

Волошкіна О. С. Методологія екологічних досліджень в екології

Рудько Г. І. Локальний моніторинг довкілля територій

КОНФЕРЕНЦІЇ

Архипова Л. М., Шкіца Л. Є. «Інноваційні ідеї в науці» - міжнародна конференція

у підрозділі університету Клужнапока в м. Бая-Маре (Румунія)

Відомості про авторів

Вимоги до оформлення статей для журналу «Екологічна безпека та

збалансоване ресурсокористування»

Undefined