2018_№1_(17)

ЗМІСТ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ........................................... 4
Д. В. Дядін, М. Ю. Журавель, П. В. Клочко Оцінка стану довкілля на ділянках
аварійних свердловин ............................................................................................................... 4

ЕКОЛОГІЯ АТМОСФЕРИ ........................................................................................................ 14
Р. В. Сіпаков, О .С. Волошкіна, Ю. О. Березницька, І. В. Клімова Оцінка ризику для
здоров‘я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві ............................ 14

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ ........................................................................................................ 21
Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко Методологічне підґрунтя оцінки впливу на водне
середовище малих гідроенергетичних споруд ..................................................................... 21

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ ........................................................................................................ 30
Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук Науково-теоретичне обґрунтування впливу органо-
мінерального біокомпозиту на мобільність радіонуклідів і важких металів у ґрунті ...... 30

ЕКОЛОГІЯ ФІТОСФЕРИ .......................................................................................................... 39
Н. І. Глібовицька, І. В. Бойчук Буферна стійкість та технології захисту деревних
насаджень урбоекосистем ....................................................................................................... 39

УРБОЕКОЛОГІЯ ........................................................................................................................ 46
Т. М. Ткаченко, Д. В. Гулей Зелені конструкції як ефективний спосіб стабілізації та
поліпшення стану довкілля урбоценозів (на прикладі Солом‘янського району
м. Києва) ................................................................................................................................... 46

ІНЖЕНЕРІЯ СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ................................. 57
А. П. Бочковський, Н. Ю. Сапожнікова Розробка автоматизованої системи
мінімізації професійних ризиків ............................................................................................ 57

Р. А. Заєць Оцінка стійкості та ризику втрати екосистеми Ірдинського болотного
масиву ....................................................................................................................................... 65

Н. М. Москальчук Методика оцінки впливу на довкілля об‘єктів вітроенергетики
та її реалізація на прикладі ВЕС Шевченкове-1 ................................................................... 72

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ ..................................................................................................................... 86
Л. С. Шелудченко Екологічна безпека автодорожньої мережі, як відкритої
термодинамічної системи ....................................................................................................... 86

ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ ................................................................. 91
В. М. Мельник, Ф. В. Козак Ефективність використання альтернативного палива на
дизельних двигунах ................................................................................................................. 91

В. С. Скрипник Роль наукових праць Юрія Полянського для Дністровського
протипаводкового полігону .................................................................................................. 100

ПРИРОДООХОРОННІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ ................................................... 104
О. В. Побігун Категоризація садиб сільського зеленого туризму Івано-
Франківської області як напрям екологізації туристичної діяльності ............................. 104

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ................................................ 114
Е. Б. Хоботова Виховна робота при викладанні екологічних дисциплін ....................... 114
M. М. Radomska, Yu. G. Kartash The Analysis of Environmental Awareness among
Children of the Secondary School Age ................................................................................... 121

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ .................................................................................................. 127

Undefined