Поточний номер

№ 2(18) (2018): Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування

Починаючи з 2010 року у ІФНТУНГ видається науково-технічний журнал "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування". У журналі публікуються статті за такими напрямками:

Екологічні проблеми нафтогазового комплексу
Регіональні та глобальні екологічні проблеми
Екологія геологічного середовища та геоморфосфери
Екологічна геофізика
Екологія гідросфери і атмосфери
Екологія педосфери, фітосфери і зоосфери
Екологія демосфери та медична екологія
Екологічні наслідки глобальних кліматичних змін
Палеоекологія
Природоохоронні та рекреаційні території
Екологічна геоінформатика
Екологічні проблеми гірничопромислових комплексів
Інженерія середовища та безпека життєдіяльності
Екологічний аудит і менеджмент
Оцінка впливів на навколишнє середовище
Моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля
Екологічні ризики
Управління станом довкілля
Екологічна освіта та екологічне виховання
Рецензії, огляди, конференції
Пам’ятні дати, ювілеї

Опубліковано: 2018-12-26

КОНФЕРЕНЦІЇ

Переглянути всі випуски