Журнал
«Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»
 
Рік заснування: 2010
Тематика: В журналі публікуються матеріали за результатами наукової і виробничої діяльності у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 16682-5254Р від 07.05.2010р.
Фахова реєстрація у ДАК України: наукове фахове видання України в галузі технічних наук
Спеціальність ДАК: 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки)
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська
Засновник: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Головний редактор: докт. техн. наук Адаменко Я.О. (завідувач кафедри екології ІФНТУНГ)
Заступник головного редактора: докт. техн. наук Мандрик О.М. (директор інженерно-екологічного інституту ІФНТУНГ)
Відповідальний секретар: докт. географ., наук Приходько М.М. (завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру ІФНТУНГ)
Адреса редакції: кафедра екології ІФНТУНГ, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019
Телефон: (0342) 50 59 42 кафедра, (03422) 4 22 64 ректорат, факс (03422) 4 21 39
E-mail: yarad1964@gmail.com
Адреса сайту видання (URL): http://ebzr.nung.edu.ua