СТАН ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В АСПЕКТІ ЇЇ ІНДИКАТОРІВ

  • М. М. Радомська Національний авіаційний університет
  • Я. І. Мовчан Національний авіаційний університет
  • О. Г. Тарасова Національний авіаційний університет
  • Н. Ф. Трофименко Міністерство екології та природних ресурсів України
Keywords: environment, environmental safety, environmental policy, state administration, natural resource management.

Abstract

The article analyzes efficiency of environmental policy, as well as the state of
environment in Ukraine, level of technogenic pressure on the environment and natural resource
management balance in accordance with the Law of Ukraine "About the basic principles
(strategy) of state environmental policy of Ukraine for the period to 2020".

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики
до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. № 2818-IV. // Відомості Верховної Ради України. –
2011. - № 26. – Ст.218.
2. Звіт про НДР № 838-ХС «Оцінка ефективності державного управління в галузі
охорони навколишнього природного середовища за період 2000-2010 років згідно з
показниками, визначеними в Законі України "Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року"» / Я.І. Мовчан, М.М. Радомська,
О.І. Запорожець та ін. – Київ: Міністерство екології та природних ресурсів України,
Національний авіаційний університет, 2012. – 170 с.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного
плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015
років» від 25 травня 2011 р. № 577-р. // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 135. – с. 18.
Published
2014-10-12
How to Cite
Радомська, М. М., Мовчан, Я. І., Тарасова, О. Г., & Трофименко, Н. Ф. (2014). СТАН ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В АСПЕКТІ ЇЇ ІНДИКАТОРІВ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(11), 18-25. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/100
Section
Регіональні та глобальні екологічні проблеми