ВПЛИВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БОГОРОДЧАНСЬКОГО РОДОВИЩА НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • О. Р. Стельмах ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: вплив на довкілля, ОВНС, викиди, скиди, оцінка ризику.

Анотація

В статті розглянуті проблеми оцінки впливу на довкілля процесу експлуатації
родовища газу. Встановлені головні джерела та види забруднень основних складових
довкілля. Приведені кількісні і якісні характеристики забруднювачів. Запропоновані
природоохоронні заходи та зроблений висновок щодо реального впливу на довкілля
прямої виробничої діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. ДБН А.2.2-1-03. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
Основні положення проектування. – К.: Держкомбударх, 2004.- 20 с.
2. Сводное заключение по газовому месторождению Богородчаны// Авторы:
Кузьменко В.В., Николюк М.В., Грицишин В.И., Белик С.Я. Івано-Франківськ, 1969. - 71с.
Опубліковано
2014-12-08
Розділ
Екологічні проблеми нафтогазового комплексу