БАГАТОРІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЧАСОВИХ ЗМІН ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ГІДРОЕКОСИСТЕМ

  • Л. М. Ахрипова ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: natural and technogenic safety, hydroecosystems, temporal patterns, the index of potential quality.

Abstract

Established long-term trends and patterns of temporal distribution of the qualitative
component of natural and technogenic safety hydroecosystems Carpathian region. The results
allow to evaluate the existing level of safety, to determine the temporal trend of development to
environmental security management of natural and man-made hydroecosystems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Arkhipova L. Water – commodity and unique common good / L. Arkhipova // In
brochure. Saving energy – saving future. Materials for debates on energy saving issues. – Ivano
– Frankivsk: public organization Agency for Private Initiative Development, 2011 – 100 pages. –
1000 copies. – P. 28-33.
2. Архипова Л.М. Аналіз екологічного стану та загроз безпеки водних ресурсів Івано-
Франківської області / Л.М.Архипова // Науковий журнал «Екологічна безпека»:
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського. – Кременчук: КрНУ,
2011. – Випуск 2/2011(12). – С. 101-105.
3. Архипова Л.М. Світовий досвід та сучасне наукове бачення проблеми сталого
збалансованого водокористування / Л.М. Архипова // Вісник Національного
транспортного університету. – К.: НТУ, 2011. – Вип. 22. – С. 141-148.
4. Архипова Л.М. Закономірності просторового розподілу індексу гідроекологічного
потенціалу в басейні Дністра / Л.М. Архипова // Наукові вісті Галицької академії. – Івано-
Франківськ: Полум’я, 2009. – Спец. випуск-2009. – С. 36-38.
5. Архипова Л.М. Природно-техногенна безпека гідроекосистем: Монографія /
Л.М. Архипова. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФНТУНГ, 2011. – 366 с.
6. Волошкіна О.С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів / О.С.
Волошкіна, Є.О. Яковлєв, В.М. Удод // Ін-т проблем національної безпеки. – К., 2007. –
139 с.
7. Міністерство екології та природних ресурсів України – [Електронний ресурс] –
Екологічні паспорти регіонів – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/content/category/65
8. Офіційний сайт державної служби статистики України в цифрах. Щорічні
статистичні збірники за 1997 – 2011 рр. /Держ.комітет статистики України – [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Published
2014-09-26
How to Cite
Ахрипова, Л. М. (2014). БАГАТОРІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЧАСОВИХ ЗМІН ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ГІДРОЕКОСИСТЕМ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(11), 52-58. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/106