ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС ТА РІВЕНЬ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

  • М. М. Грапенюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: level of motorization, air, pollutants, transport complex, gasoline and diesel engines.

Abstract

It is given a statistical description of the transport complex of Ivano-Frankivsk, role,
structure and number of vehicles. It is defined the level of car ownership in the city of Ivano-
Frankivsk and its comparison with other countries. It is proved the actuality environmental safety
problems of road transport as a major source of air pollution in the city.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Автомобилизация [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобилизация – Назва з екрана.
2. Адаменко О.М. Екологія міста Івано-Франківська / Є.І. Крижанівський, Є.М.
Нейко, Г.Г. Русанов, О.М. Журавель, Л.В. Міщенко, Н.І. Кольцова/ Івано-Франківськ:
"Сіверсія МВ", 2004. - 200 с.
3. Глушко О.В. Труд и здоровье водителя автомобиля / О.В. Глушко, Н.В. Клюєв. –
М.: Транспорт, 1991. – 223 с.
4. Грапенюк М.М. Особливості оцінювання впливу викидів транспортних джерел
на здоров'я населення та поширеність захворюваності в Івано-Франківській області.
Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник НЛТУ України. –
2014. – Вип. 24.6.
5. Гутаревич Ю.Ф. Шляхи підвищення екологічної безпеки дорожніх транспортних
засобів Ю.Ф. Гутаревич, В.П. Матейчук, А.О. Копач // Вісник східноукраїнського НУ ім.
Володимира Даля. – Луганськ, 2004№ 7(77), ч 1. – С. 11-15.
6. Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради. Транспорт Івано-Франківська [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.komynalka.if.ua/uk/prezentaciji.html – Назва з
екрана.
7. Романченко І.С. Створення системи керування станом навколишнього
середовища у Збройних Силах України / І.С. Романченко, А.І. Сбитнєв // Наука і оборона.
– 2003, № 1. – С. 38-43.
Published
2014-12-26
How to Cite
Грапенюк, М. М. (2014). ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС ТА РІВЕНЬ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(11), 81-87. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/110