ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСЕЛЕНЬ МІСЬКОГО ТИПУ (НА ПРИКЛАДІ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ)

  • А. І. Нєвєнченко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: analysis, tkological safety, geosystems.

Abstract

Done Geoecological analysis of urban settiements.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Адаменко О.М. Регіональна екологія і природні ресурси / О.М.Адаменко,
М.М.Приходько. – Івано-Франківськ : Таля, 2000. – 275с.
2. Атлас Івано-Франківської області / [за редакцією О.І.Шаблія] – Москва: Головне
управління геодезії та картографії, 1990. – 32с.
3.Геренчук К.І. Природа Івано-Франківської області. /К.І.Геренчук. – Львів: Вища
школа, 1973. – 155с.
4.Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія : навч.посібник / В.М.Гуцуляк. – Чернівці :
Рута, 2002. – 271с.
5.Гуцуляк Г. Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону /Г.Д. Гуцуляк.
– Львів: Світ, 1991 – 152с.
6.Денисик Г.І. Нариси з антропогенного ландшафтознавства: навч. посібник /
Г.І.Денисик, В.М.Воловий. – Вінниця : ГІПАНІС, 2001. – 170 с.
7.Державний комітет України по водному господарству. Івано-Франківське
обласне управління по меліорації і водному господарству. Водний фонд Івано-
Франківської області. – Івано-Франківськ, 2006. – 137с.
8.Журнал реєстрації результатів досліджень стану води поверхневих водойм,
стічних вод та колодязів лабораторії комунальної гігієни Коломийської районної СЕС.
9.Нєвєнченко А.І. Урбанізація Коломиї /А.І Нєвєнченко //Наукові записки
інституту менеджменту та економіки, № 2, м.Івано-Франківськ, 2000.- С. 188-191.
10. Нєвєнченко А.І. Рекреаційні об’єкти Коломийського району та міста
Коломиї /А.І.Нєвєнченко //Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу№ 2(6).-Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2003.- С.69-72.
11. Нєвєнченко А.І. Еколого-грошова оцінка земель урбанізованих ландшафтів
(на прикладі Коломийського Прикарпаття) : автореф. дис.. на здоб. наук. ступ. кандидата
географічних наук : спец.11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання
природних ресурсів / А.І.Нєвєнченко. – Чернівці, 2012. – 20 с.
Published
2014-12-15
How to Cite
Нєвєнченко, А. І. (2014). ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСЕЛЕНЬ МІСЬКОГО ТИПУ (НА ПРИКЛАДІ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ). Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(11), 140-148. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/119
Section
Моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля