ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Т. І. Кривомаз ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: паспорт екологічної безпеки, види, живі організми, моніторинг, управління, навколишнє середовище.

Анотація

Запропоновано новий підхід до моніторингу та управління у сфері екологічної
безпеки шляхом розробки паспортів екологічної безпеки видів живих організмів. Головна
мета впровадження таких паспортів полягає в систематизації наукової інформації для
визначення впливу даного виду на навколишнє середовище, людину та інші живі
організми. Нова система дозволить підвищити рівень контролю наслідків життєдіяльності
окремих видів та покращити ефективність заходів захисту навколишнього середовища.
Окреслено основні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту паспорту
екологічної безпеки виду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. ГОСТ 17.0.0.04-90. Экологический паспорт промышленных предприятий. – Введ.
15.10.90. – 13 с.
2. Іванюта С. П. Про інтегральну оцінку рівня екологічної безпеки регіонів України
/С.П. Іванюта// Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць / М-во освіти
і науки України, Київ, нац. ун-т буд-ва і архіт.; НАН України, Ін-т телекомунікацій і
глобал. інформ. простору. –К., 2013. – Вип. 13. - C. 24-34.
3. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон Української
Радянської Соціалістичної Республіки від 25 червня 1991 року № 1264-XII // Відомості
Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 50.
4. Симонов И. Н. Формы движения живой материи как предмет фундаментальных
исследований в экологии /И.Н. Симонов, В.В. Трофимович// Екологічна безпека та
природокористування: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. ун-т буд-
ва і архіт.; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. –К., 2013. –
Вип. 13. - C. 114-122.
Опубліковано
2014-12-09