ГАЗОГЕОХІМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВИСНАЖЕНИХ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩПРИКАРПАТТЯ

  • Я. О. Адаменко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. І. Лукинчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: pollution, oil, surface, oil and gas fields, soil.

Abstract

The results of environmental monitoring Prikarpattya depleted oil and gas fields. Ecological
field researches of soil samples have been made in order to do their physico-chemical analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Основні принципи організації системи екологічного моніторингу довкілля у межах
території нафтогазових промислів Богородчанського району / Адаменко Я. О.,
Мандрик О. М., Знак М. С., Лопушняк Я. І., Коншина А. О., Горбачевський З. Б. //
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – №1. – Івано-Франківськ, 2010. –
С.5-11.
2. Адаменко Я. О. / Я. О. Адаменко, М. С. Знак, Я. І. Лопушняк // Застосування
газогеохімічних досліджень при оцінюванні впливів на навколишнє середовище процесу
розробки нафтогазових родовищ // Нафтова і газова промисловість. № 2 – К., 2001 – С. 55-62.
3. Патент України № 75835 з пріоритетом від 10.12.2004 р. Спосіб відбору проб
підґрунтового газу / Аронський Д. І., Знак М. С., Лопушняк Я. І., Омельченко В. Г.; заявник
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; опубл. 15.05.2006.
Published
2015-03-10
How to Cite
Адаменко, Я. О., & Лукинчук, О. І. (2015). ГАЗОГЕОХІМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВИСНАЖЕНИХ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩПРИКАРПАТТЯ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(12), 59-63. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/174
Section
Environmental Problems of the Oil and Gas Complex

Most read articles by the same author(s)