ГАЗОГЕОХІМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВИСНАЖЕНИХ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩПРИКАРПАТТЯ

  • Я. О. Адаменко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. І. Лукинчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: забруднення, нафта, земна поверхня, нафтогазові родовища, ґрунтовий покрив.

Анотація

Приведено результати екологічного моніторингу виснажених нафтогазових родовищ
Прикарпаття. Були проведені польові екологічні дослідження з відбором проб ґрунтів з їх
подальшим фізико-хімічним аналізом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Основні принципи організації системи екологічного моніторингу довкілля у межах
території нафтогазових промислів Богородчанського району / Адаменко Я. О.,
Мандрик О. М., Знак М. С., Лопушняк Я. І., Коншина А. О., Горбачевський З. Б. //
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – №1. – Івано-Франківськ, 2010. –
С.5-11.
2. Адаменко Я. О. / Я. О. Адаменко, М. С. Знак, Я. І. Лопушняк // Застосування
газогеохімічних досліджень при оцінюванні впливів на навколишнє середовище процесу
розробки нафтогазових родовищ // Нафтова і газова промисловість. № 2 – К., 2001 – С. 55-62.
3. Патент України № 75835 з пріоритетом від 10.12.2004 р. Спосіб відбору проб
підґрунтового газу / Аронський Д. І., Знак М. С., Лопушняк Я. І., Омельченко В. Г.; заявник
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; опубл. 15.05.2006.
Опубліковано
2015-03-10
Розділ
Екологічні проблеми нафтогазового комплексу

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##