МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОРОЗРИВІВ ПЛАСТІВ У СЛАБОПРОНИКНИХ ФЛІШОВИХ ВІДКЛАДАХ

  • В. Р. Хомин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. В. пукіш Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ "Укрнафта",
  • П. Г. Дригулич ПАТ "Укрнафта"
  • Н. В. Броніцька ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: екологічний моніторинг, навколишнє середовище, екологічна безпека, показники, алгоритм, етап.

Анотація

У статті проаналізовано основні аспекти забруднення довкілля на різних стадіях
технологічних процесів виробничої діяльності підприємств нафтогазового комплексу.
Виокремлено найважливіші завдання екологічного моніторингу навколишнього середовища
з метою попередження негативних наслідків антропогенного впливу на довкілля. Проведено
аналіз потенційних небезпек, які можуть виникнути внаслідок проведення гідророзривів
пластів, та визначено показники, що повинні підлягати контролю для забезпечення
екологічної безпеки процесу гідророзриву пласта. Обгрунтовано алгоритм екологічного
моніторингу навколишнього середовища та етапність його проведення під час проведення
гідророзривів пластів у слабопроникних флішових відкладах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Горшков М.В. Экологический мониторинг: учеб. пособие / М.В. Горшков. –
Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. – 313 с.
2. Демченко П.М. Основні екологічні проблеми нафтогазового комплексу України /
П.М. Демченко, Г.І. Рудько // Матеріали наук.-практ. конференції „Екологічні проблеми
нафтогазового комплексу”. – Яремче, 2003. – С. 5–8.
3. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды / Ю.А. Израэль. –
Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.
4. Карабин В.В. Теоретично-методичні аспекти регіональної оцінки стану
геологічного середовища в районах розвідки та видобутку вуглеводнів / В.В. Карабин //
Мінеральні ресурси України. – 2000. – № 2. – С. 11–13.
5. Колодій В.В. Техногенно-екологічна безпека експлуатації нафтогазових родовищ /
В.В. Колодій, О.А. Приходько, П.Г. Дригулич // Проблеми економії енергії. – Львів: ДУ
„Львівська політехніка”, 1999. – С. 328–330.
6. Максимов В.Г. Аналіз системних втрат нафтопродуктів на підприємствах
нафтового комплексу України / В.Г. Максимов, С.А. Диняк, О.В. Диняк // Екологія довкілля
та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 5. – С. 41–44.
7. Методичні рекомендації з проведення моніторингу та наукового супроводження
надрокористування: Наказ Державної служби геології та надр України, 15.02.2012, № 44.
8. Язиков Е.Г. Геоэкологический мониторинг: учебное пособие для вузов /
Е.Г. Язиков, А.Ю. Шатилов. – Томск, 2003. – 336 с.
Опубліковано
2015-03-10
Як цитувати
Хомин, В., пукіш, А., Дригулич, П., & Броніцька, Н. (2015). МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОРОЗРИВІВ ПЛАСТІВ У СЛАБОПРОНИКНИХ ФЛІШОВИХ ВІДКЛАДАХ. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, (2(12), 63-69. Retrieved із http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/175
Розділ
Екологічні проблеми нафтогазового комплексу