ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОРБЦІЇ ІОНІВ ХРОМУ ТА НІКЕЛЮНА МІНЕРАЛЬНИХ ВІДХОДАХ АГДС ОЧИЩЕННЯ

  • О. В. Рябчевський Національний авіаційний університет, м. Київ
  • О. Л. Матвєєва Національний авіаційний університет, м. Київ
Keywords: wastewaters, heavy metals, industrial mineral wastes, sorption isotherm.

Abstract

The results of research on the application of technological wastes of aerosol gas dynamic
suspension treatment of aircraft elements for the heavy metal ions sorption from industrial
wastewaters have been presented in the paper.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Запольський А. К. Фізико – хімічні основи технології очищення стічних вод / А.К.
Запольський, Н.А. Мішкова – Клименко, І.М. Астрелін, М.Т. Брик, П.І. Гвоздик, Т.В.
Князькова – К.:Лібра, 2000. – 552 с.
2. Методика МВВ № 081/12 – 0178 – 05. Вимірювання масової концентрації нікелю у
поверхневих, підземних та зворотних водах.
3. Методика виконання вимірювань МВВ 081/12 – 0114 – 03 масової концентрації
хрому загального, хрому (VI), хрому (III) в поверхневих, підземних та зворотних водах.
4. Яковлев С.В. Технология электрохимического очищения воды. / С.В. Яковлев,
И.Г. Краснобородко, В.М. Рогов // – Л.: Стройиздат, 1997. – 312 с.
5. Яровий С.М. Використання природних матеріалів у процесах доочищення стічних
вод / С.М. Яровий, Є.О. Бовсуновський // Наука і молодь. Прикладна серія: збірник наукових
праць. – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ – друк», 2009. – С. 53-56.
Published
2015-04-22
How to Cite
Рябчевський, О. В., & Матвєєва, О. Л. (2015). ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОРБЦІЇ ІОНІВ ХРОМУ ТА НІКЕЛЮНА МІНЕРАЛЬНИХ ВІДХОДАХ АГДС ОЧИЩЕННЯ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(12), 106-111. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/182