ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВІДКИ І ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВИХ ГАЗІВ НА ОЛЕСЬКИЙ ПЛОЩІ

  • О. М. Адаменко
Keywords: shale gas, hydraulic fracturing, water resources, hydro-ecological potential, environmental audits, environmental monitoring.

Abstract

Here is proposed to perform an environmental audit area, assessment of surface water
resources, arrange a permanent environmental monitoring and to hold public hearings in each
locality devoted to the geological and exploration and prospecting for shale gas Olezkiy’s area.

References

1. Адаменко О.М. Комп’ютерні програми оцінки екологічного стану екосистем та
безпеки життєдіяльності населення у зоні впливу нафтогазових родовищ / О.М. Адаменко,
Д.О. Зорін, Л.В. Міщенко, М.В. Крихівский // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування, 2012, № 2(6). – С.32-53.
2. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє
середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація / Я.О.Адаменко. – Автореф.
дис. на здоб. наук. ступ. доктора техн. наук. – Івано-Франківськ, 2006. – 39 с.
3. Архипова Л.М. Концепція екологічної безпеки басейнових систем районів нафто
газовидобування / Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко, О.М. Мандрик // Екологічна безпека та
збалансоване ресурсокористування, 2012, № 2(6). – С.67-71.
4. Зорін Д.О. Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального
коридору національної екологічної мережі України / Д.О. Зорін. - автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. кандидата геологічних наук. – Івано-Франківськ, 2008. – 19 с.
5. Міщенко Л.В. Геоекологічне районування / Л.В. Міщенко. – Івано-Франківськ:
Симфонія форте, 2011. – 408 с.
6. http: dt. ua / ECONOMICS / nadra_kredit vid pravnukiv – 94 847.html.
Published
2013-11-19
How to Cite
Адаменко, О. (2013). ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВІДКИ І ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВИХ ГАЗІВ НА ОЛЕСЬКИЙ ПЛОЩІ. Environmental Safety and Sustainable Resources Management, 2(8), 4-11. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/19
Section
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>