КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • О. М. Мандрик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: GIS-technologies, geoecological assessment, gas-pipes, geoecological zones and lines.

Abstract

Here is given the complex mark of geoecological impact assessment from the gas-pipe on
the environmental components. The using of modern GIS gave the opportunity to atomize the
given process and to develop the computer wide-component system of ecological safety of the
territory.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Адаменко О.М. Конструктивна екологія: Наш майбутній дім – Екоєвропа. Роман
життя, науки і кохання в 4-х томах / О.М. Адаменко – Івано-Франківськ: Симфонія форте,
2007. – Том 4. – 2007. – С. 189-282.
2. Білик С.С. Інженерно-геологічний аналіз та моніторинг процесонебезпечних
територій в межах Тернопільської області / С.С. Білик, В.М. Степчук: Матеріали
регіональної наради 13-14 червня 2007. –Тернопіль, 2007. – С. 82-94.
3. Зорін Д.О. Дністровський каньйон - один із головних коридорів екологічної
мережі природоохоронних територій України / Зорін Д.О. // Науковий вісник Волинського
держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2007, частина 2. І міжнар. наук.-практич. конф. «Шацький
національний природний парк: регіональні аспекти, шляхи та напрямки розвитку», 3-6
жовтня 2007 р., Луцьк, 2007. – С. 307-312.
4. Маринич О.М. Фізична географія України / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – К.:
Знання, 2003. – 479 с.
5. Міщенко Л.В. Екологічний аудит території / Л.В. Міщенко, М.Г. Грицюк. –
Івано-Франківськ: Полум’я. – 2008.-212с.
6. Триснюк В.М. Екологія Гусятинського району Тернопільської області:
монографія / В.М. Триснюк. – Тернопіль: Терно-граф, 2005. – 225 с.
Published
2013-04-09
How to Cite
Мандрик, О. М. (2013). КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(8), 20-25. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/21
Section
Environmental Problems of the Oil and Gas Complex

Most read articles by the same author(s)