НАУКОВА ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПРОЕКТІВ МАЛИХ ГЕС В ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Я. О. Адаменко
  • Л. М. Архипова
  • С. В. Пернеровська
Keywords: environmental safety, small hydropower, hydroecosystems, technogenic load.

Abstract

Based on several of the scientific peer review eco-construction of small hydropower plants
in the Ivano-Frankivsk region, the generalization of their impact on the environment. Proposed
specific engineering solutions to realize them in practice in the construction of small hydropower
plants that minimize the impact of technogenic to bring the condition of natural and technogenic
hydroecosystems at best - safe.

References

1. Адаменко Я.О. Природно-техногенна безпека гідроекосистем при будівництві
туристичних комплексів / Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, О.М. Мандрик // Еколого-
правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів: Матеріали VII Міжнародної
науково-практичної конференції за участю молодих науковців (м. Харків, 17-19 жовтня
2012 р.) – Х.:ХНАДУ, 2012. – С. 45-46.
2. Архипова Л.М. Природно-техногенна безпека гідроекосистем: Монографія /
Л.М. Архипова. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФНТУНГ, 2011. – 366 с.
3. Архипова Л.М. Застосування теорії і методів оцінки гідроекологічної безпеки на
передпроектних стадіях будівництва / Л.М.Архипова // Науково-технічний журнал
«Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»: ІФНТУНГ. – Івано-
Франківськ: Симфонія форте, 2012. – № 1(5). – С. 25-29.
4. Консевич Л.М. Прогноз екологічних наслідків побудови МГЕС на р. Прут /
Л.М. Консевич, Я.О. Адаменко // Наукові записки Тернопільського державного
педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль, 2004. – № 2. – Ч.2. – С. 104-110.
5. Патент на корисну модель № 67479. Спосіб оцінки збалансованого
водокористування річкової екосистеми / Архипова Л.М.; заявник Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу; опубл. 27.02.2012, Бюл. №4.
Published
2013-04-12
How to Cite
Адаменко, Я., Архипова, Л., & Пернеровська, С. (2013). НАУКОВА ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПРОЕКТІВ МАЛИХ ГЕС В ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Environmental Safety and Sustainable Resources Management, 2(8), 26-30. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/22
Section
ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ І АТМОСФЕРИ

Most read articles by the same author(s)