КАРТОСХЕМА ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ РОГАТИНСЬКОГО РАЙОНУ

  • К. О. Радловська
Keywords: atomic adsorption analysis, heavy metals, database, technogeochemical, landscape, ecological and geo-ecological Zoning Maps.

Abstract

As a result of exploring is compiled database and Partial technogeochemical maps and
their analysis is compatible with the terrain map that was the basis for building environmental
and geo-ecological zoning maps according to field testing of soil and atomic adsorption analysis
of soil samples for heavy metals Hg, As, Pb, Cu, Zn, Co, Ni, Cr.

References

1. Адаменко О.М. Конструктивна екологія: Наш майбутній дім – Екоєвропа. Роман
життя, науки і кохання в 4-х томах / О.М. Адаменко – Івано-Франківськ: Симфонія форте,
2007. – Том 4. – 2007. – С. 189-282.
2. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект / В.М. Гуцуляк. -
Чернівці: Рута, 2001. – 272с.
3. Зорін Д.О. Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального
коридору національної екологічної мережі України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
кандидата геологічних наук: спец. 21.06.01 – екологічна безпека / Д.О. Зорін. – Івано-
Франківськ, 2008. – 19 с.
4. Міщенко Л.В. Геоекологічне районування. Наукова монографія за ред.
О.М.Адаменка / Л.В. Міщенко: Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 408 с.
5. Національний атлас України. – Київ: ДНВЦ «Картографія», 2007. – 440 с., 875 іл.
6. Радловська К.О. Дослідження екологічного стану грунтів Рогатинського Опілля /
К.О. Радловська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, № 2(6), 2012.
– С.81-84.
7. Радловська К.О. Геохімічні особливості грунтового покриву на території
Рогатинського району Івано-Франківської області. / К.О. Радловська // Екологічна безпека
та збалансоване ресурсокористування, № 1 (7), 2013. – С. 48-52
Published
2013-04-10
How to Cite
Радловська, К. (2013). КАРТОСХЕМА ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ РОГАТИНСЬКОГО РАЙОНУ. Environmental Safety and Sustainable Resources Management, 2(8), 51-55. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/26
Section
МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ