ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КАРПАТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Authors

  • В. Д. Солодкий Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Р. І. Беспалько Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • І. І. Казімір Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Keywords:

resource potential, negative natural phenomena, Carpathian Convention strategy, balanced resource using.

Abstract

On the basis of the Convention on the Protection and Sustainable Development of the
Carpathians by regional studies in the context of a roadmap for the transition to eco-safe,
balanced resursovykorystannya and harmonization of natural resources management Chernivtsi
region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Голубець М.А. Кілька постулатів академіка В.І. Вернадського як заповіт
всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога) / М.А. Голубець // Вісник
Національної академії наук України – 2012. – №10. – С. 12-24.
2. Голубець М.А. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону /
М.А. Голубець – Львів: Поллі, 2007. – 288 с.
3. Голубець М.А. Екологічний потенціал наземних екосистем / М.А. Голубець,
О.Г Марискевич, О.Б. Крок. – Львів: Поллі, 2003. – 180 с.
4. Екологічні проблеми Буковини: Навчальний посібник /Чернівці: Зелена
Буковина, 2002. – 168 с.
5. Екологічний паспорт Чернівецької області. Чернівці: Зелена Буковина, 2010. –
272 с.
6. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного
середовища –10-тий т. Рамкова Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. –
Чернівці: Зелена Буковина, 2004 –С.311-315.
7. Концепція збереження біологічного різноманіття України / Затв. Постановою
КМУ № 439 від 12.05.1997 р. – К., 1997. – 28 с.
8. Лавров В.В. Напрямки та завдання щодо запровадження принципів сталого
розвитку в Північній Буковині / В.В. Лавров, В.Д. Солодкий // Науковий вісник:
Екологізація економіки та освіти як фактор сталого розвитку суспільства. – Львів: НЛТУ.
– 2006, вип. 156. – С. 107-113.
9. Лавров В.В. Приклад системного підходу до формування програми
інтегрованого управління водозбірними басейнами Чернівецької області з використанням
екологічної ролі лісів / В.В.Лавров, В.Д.Солодкий // Лісівництво і агролісомеліорація. –
Вип. 107. – Харків: “С.А.М.”, 2004. – С. 40-49.
10. Матеріали виїзного розширеного засідання колегії Мінприроди України “Про
стан реалізації заходів з ліквідації наслідків повені, що сталася у Вінницькій,
Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях”.
- Івано-Франківськ, 3 жовтня 2008 року - 24 с.
11. Олійник В.С. Закономірності гідрологічного режиму річок Карпат у зв’язку з
антропогенними змінами лісистості водозборів / В.С. Олійник // Лісівництво і
агролісомеліорація. – Вип. 101. – Харків: Майдан, 2002. – С. 52-57.
12. Солодкий В.Д. Основи прикладної екології: навчальний посібник, видання
друге. / В.Д. Солодкий – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – 544 с.
13. Солодкий В.Д. Управління техногенно-екологічною безпекою: навчальний
посібник / В.Д. Солодкий – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – 400 с.
14. Солодкий В.Д. Лісогосподарські аспекти вдосконалення програми
комплексного протиповеневого захисту Буковинських Карпат / В.Д. Солодкий //
Агроекологічний журнал – Київ, 2010. - №2. – С. 17-20.
15. Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток
Карпат. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. N 11-р (968-164).
16. Фурдичко О.І. Реалізація Стратегії Карпатської конвенції в Буковинських
Карпатах: науково-методологічні та еколого-біологічні аспекти / О.І. Фурдичко,
В.Д. Солодкий. Монографія. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 520 с.
17. Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні:підручник / О.І.Фурдичко, В.К.Сівак,
В.Д Солодкий – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с.

Published

2013-02-20

How to Cite

Солодкий, В. Д., Беспалько, Р. І., & Казімір, І. І. (2013). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КАРПАТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(8), 56-60. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/27

Issue

Section

Збалансоване ресурсокористування