МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

  • Є. О. Варивода Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
Keywords: чрезвычайная ситуация, стратегическая экологическая оценка, экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду, экологическая безопасность.

Abstract

The key methodological approaches of environmental assessment procedures that may be
implemented in the field of governance of emergencies are examined in the article. The
prerequisites for elaboration of a regulation on environmental impact assessment of emergencies
are analyzed. Recommendations on implementation of strategic environmental assessment,
environmental impact assessment procedures into the scientific and research activities on
regulation of emergencies are proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Андрусевич А. О. Довідник чинних міжнародних договорів України в сфері
охорони довкілля [Текст] / А. О. Андрусевич, Н. І. Андрусевич, З. Я. Козак. – Львів, 2009.
– 203 с.
2. Державна цільова екологічна програма ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011-
2013 роки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня
2011 р № 237. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/237-2011
3. Інформаційно-правовий портал Закони України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.uazakon.com
1. Menshikov V. A. Global Aerospace Monitoring and Disaster Management [Text] / V.
A. Menshikov, A. N. Perminov, Y. M. Urlichich. – Vienna ; New York : SpringerWienNew
York, 2012. – 328 p.
2. Относительно утверждения ГСН А. 2.2.-1-2003 «Состав и содержание
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Основные положения проектирования»
[Текст] : приказ Госкома по строительству и архитектуре от 15.12.2003 г. № 214 // Інформ.
Бюл. Держбуду. – 2003. – № 12. – С. 17-25.
3. Про екологічну експертизу [Текст] : Закон України від 9 лютого 1995 року №
45/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 55.
4. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року [Текст] : Закон України від 21.12.2010 року № 2818-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – Ст. 218.
5. Протокол з стратегічної екологічної оцінки до Конвенції з оцінки впливу на
навколишнє середовище в транскордонному контексті [Текст] : ЕСЕ/МР.ЕІА /2003/3/
ООН. – Офіц. вид. – Нью-Йорк, Женева : ООН вид-во, 2003. – 48 с.
6. Rapid Environmental Impact Assessment Guidelines, Version 4.4, April 2005
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/ffp/rea_guidelines.pdf
7. Сычев Я. В. Опасности техногенных катастроф современности [Текст] / Я. В.
Сычев // Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности. – 2012. – Вып. № 1
(41). – Режим доступа: http://ipb.mos.ru/ttb
8. Хлобистов Є. В. Методичні підходи до оцінки наслідків надзвичайних ситуацій:
порівняльний аналіз української та міжнародної практик [Текст] / Є. В. Хлобистов, Л. В.
Жарова, С. М. Волошин // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4, Т. 1.– С. 24-
33.
Published
2013-12-10
How to Cite
Варивода, Є. О. (2013). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(8), 61-67. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/28