ENVIRONMENTAL SAFETY:SOILS EXPLOITATIONIN IN CHERKASY OBLAST

Authors

  • O. Buzhyn Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine
  • A. Shvydenko Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine
  • O. Kulitsa Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine
  • R. Zaiets Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine
  • V. Hora Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-1(19)-53-58

Keywords:

organic fertilizers, mineral fertilizers, soil, ecological balance coefficient, agricultural production

Abstract

The article substantiates the necessity of monitoring of soil condition changes and the formation of appropriate programs for the suspension of degradation and reproduction of fertility. It has been determined that in order to find out the quality of the ratio of producers of crop production to soil conservation, account should be taken not only of the amount of organic and mineral fertilizers, but also their correlation (ecological balance ratio).

The composition of the main pollutants entering the atmospheric air, soil and groundwater from livestock enterprises has been analyzed. It is established that in order to improve the ecological situation and production of high-quality livestock products, it is necessary to use environmentally sound technologies and implement modern technologies for the disposal of waste, sewage sludge, and compliance with all sanitary and veterinary requirements in accordance with regulatory and legal regulation.

It has been determined that the ecological balance of organic and mineral fertilizers in Cherkasy region is 1.7 times higher than the similar indicator within Ukraine, which is 2.6 and 4.3 times below the existing norms. The introduction of mineral fertilizers in Cherkasy region is 2.3, and in Ukraine is 2.6 times less than normal. The introduction of organic fertilizers in Cherkasy region is 6.7, and within Ukraine is 16.0 times less than normal.

Applying the coefficient of ecological balance of introducing organic and mineral fertilizers in crop production, the level of soil conservation in Cherkassy region was studied. It was found that the level of soil conservation in Cherkasy region is 0.39, and in Ukraine 0.23, which, both at the level of Cherkasy region and at the country level, leads to degradation of soils and indicates a low technological and ecological culture of agricultural producers.

Key words: organic fertilizers, mineral fertilizers, soil, ecological balance coefficient, agricultural production.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buzhyn O. O. Silskohospodarske vyrobnytstvo v systemi ekolohichnoi bezpeky / O. O. Buzhyn // Aktualni problemy ekonomiky. 2013. – № 9(147). – S. 158-164.

Baliuk S. A. Ekolohichnyi stan gruntiv Ukrainy / S. A. Baliuk, V. V. Medvediev, M. M. Miroshnychenko, Ye. V. Skrylnyk, D. O. Tymchenko, A. I. Fatieiev, A. O. Khrystenko, Yu. L. Tsapko // Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal – 2012. – № 2. – S. 38-42.

Buzhyn O. O. Ekolohichna bezpeka: koefitsiient ekolohichnoi zbalansovanosti vnesennia orhanichnykh ta mineralnykh dobryv / O. O. Buzhyn // Naukovyi zhurnal «Molodyi vchenyi». ‒ 2015. ‒ №2. Ch.I. – S. 127-130.

Iaremchuk O. S. Ekolohichni ta sanitarno-hihiienichni aspekty tvarynnytskykh pidpryiemstv/ O. S. Yaremchuk, M. O. Zakharenko, I. M. Kurbatova // Zbirnyk naukovykh prats VNAU. 2010. №5 (45). – S. 152-154.

Zhukorskyi O. M. Haluz svynarstva – realna ta prohnozovana zahroza dlia dovkillia / O. M. Zhukorskyi, O. V. Nykyforuk // Ahroekolohichnyi zhurnal. – 2013. – № 3. – S.102-106.

Borodai V. P. Ekolohichna otsinka stanu dovkillia v zonakh vyrobnytstva produktsii ptakhivnytstva / V. P. Borodai, O. V. Tertychna, M. P. Keivan, O. P. Bryhas, I. V. Masberh, O. I. Mineralov // Suchasne ptakhivnytstvo. – 2014. – № 4. – S. 22-25.

Palapa N. V. Promyslove tvarynnytstvo: ekoloho-ekonomichni naslidky / N. V. Palapa, N. B. Pron, O. V. Ustymenko // Zbalansovane pryrodokorystuvannia. – 2016. – № 3. – S. 64-67.

Buzhyn O. O. Ekolohichna bezpeka: koefitsiient ekolohichnoi zbalansovanosti vnesennia orhanichnykh ta mineralnykh dobryv / O. O. Buzhyn // Naukovyi zhurnal «Molodyi vchenyi». ‒ 2015. ‒ №2. Ch. I. – S. 127-130.

Shebanin V. S. Transformatsiia zemelnykh vidnosyn i zemlekorystuvannia v Ukraini / V. S. Shebanin, O. V. Shebanina, I. I. Chereven // Instytutsionalni zasady transformatsii v ahrarnii sferi: Zbirnyk materialiv Trynadtsiatykh richnykh zboriv Vseukrainskoho konhr. vchen. Ekonomistivahrarnykiv (m. Kyiv, 20–21.06.2011) / Redkol.: P. T. Sabluk ta in. – K.: NNTs IAE, 2011. – S. 462–466.

Vnesennia mineralnykh ta orhanichnykh dobryv pid urozhai silskohospodarskykh kultur u 2017 rotsi [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/dobriva _18.pdf.

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2016 rik / Derzh. komitet statystyky Ukrainy. – K.: 2017. – 610 s.

Published

2019-07-11

How to Cite

Бужин, О. А., Швиденко, А. В., Куліца, О. С., Заєць, Р. А., & Гора, В. А. (2019). ENVIRONMENTAL SAFETY:SOILS EXPLOITATIONIN IN CHERKASY OBLAST. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(19), 53-58. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-1(19)-53-58

Issue

Section

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION