ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-1(19)-130-139

Keywords:

ecological education, ecological education, ecological consciousness, integration of education, formal education, informal education

Abstract

Sustainable development of ecological education is a priority task which cannot be realized without active educational institutions participation. Raising of understanding of the need to use natural resources in environmentally acceptable way and be careful towards nature. It is important to organize educational process to inform children and youth about environmental protection problems. Children and youth are the driving force that can influence the environmental state in future. Institutional development of the sector of three-stage ecological education of youth (kindergartens and primary schools – secondary school – higher educational institutions) is the basis for the effective environmental education strategy implementation. The effectiveness of this activity is combination of forces for the achievement of effective result on the basis of determination of the main reference stages in the formal and informal environmental education. The effectiveness is the formation of a child's ability to specifically observe, explore, and make a correct assessment of objects and phenomena in the process of elementary observation. Training class is a characteristic feature of integration of pedagogy and ecology that will let teachers not be limited to traditional formation of ecological knowledge and skills. Participation in environmental events promotes environmental awareness of the younger generation, educating of proper attitude towards environment and helps to solve waste management problems. Participation in environmental activities enhances ecological awareness of pupils, the desire to be personally involved in solving of environmental problems of the region and of the country, improves awareness of various social groups. Developed strategy and action plan to enhance cooperation towards improving information policy for society, development of educational programs aimed at raising of public awareness in the sphere of environmental problems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pohrebniak V. H., Voloshyn V. S. Shliakhy podolannia ekolohichnoi kryzy na zemli z tochky zoru predstavnykiv pryrodnychykh nauk // zb. nauk. prats / Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Mariupol, 2008. Vyp. 18. Ch. 1. Р. 248–253.

Perkun I.V., Pohrebniak V.H Intehratsiia znan u konteksti staloho rozvytku // Ekolohiiana bezpeka yak osnova staloho rozvytku suspilstva, yevropeiskyi dosvid ta perspektyvy: materialy II-oi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 2015. Р. 30–31.

Dubaseniuk O. A. Suchasni tendentsii rozvytku vyshchoi osvity // Innovatsiini aspekty pidhotovky fakhivtsiv v umovakh modernizatsii osvitnoho prostoru : mterialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi internet-konferentsii, Novohrad-Volynskyi, 2018. Р. 12–21.

Shumilova A.V. Formuvannia ekolohichnoi svidomosti shkoliariv ekoloho-ositnimy zakhodamy NPP «Clobozhanskyi” // Visnyk KhNU im. V.N. Karazina seriia «Ekolohiia». 2015. Vyp.13. Р.104–111.

Pysanka K.O. Problemy ekolohichnoi osvity ta vykhovannia v riznykh krainakh svitu / K.O. Pysanka // Molodyi vchenyi. Psykholohichni ta pedahohichni nauky. 2014. №4 (07). Р. 65–70.

Pro kontseptsiiu ekolohichnoi osvity v Ukraini: Zakon Ukrainy / Rishennia kolehii MONU № 13/6-19 vid 20.12.2001.

Zorina N.O. Psykholoho-pedahohichni aspekty ekolohichnoi osvity v universyteti nafty i hazu // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. 2010. №2. Р.68–75.

Orfanova M.M., Yatsyshyn T.M. Ekolohizatsiia osvitnoho protsesu: ekolohichna osvita ta vykhovannia // Ekolohichnyi visnyk.2015. № 6. Р. 23–24.

Innovatsiini tekhnolohii u formuvanni tryrivnevoi ekolohichnoi osvity / M.Myk. Orfanova, M.Mykh. Orfanova, T.M. Yatsyshyn, O.I. Rybak // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N.Karazina. Seriia «Ekolohiia». 2016. Vyp. 14. Р.98–101.

Vysotska O. Ye. Formuvannia rozvyvalnoho osvitnoho seredovyshcha uchnia na zasadakh osvity dlia staloho rozvytku zasobamy predmetiv pryrodnychoho tsyklu // zb. nauk. prats vseukrainskoho kruhloho stolu (12 bereznia 2018 r., m. Poltava) / Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity. 2018. Vyp. 10. Р. 109–116.

Fedoriak R.M., Didenko Ye.O. vyshcha osvita v konteksti kontseptsii staloho rozvytku // Efektyvnist orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity : spetsvypusk Seriia «Ekonomichni nauky» VIII mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia S. (5 zhovtnia 2018 r.). Kyiv, 2018. Р. 116–122.

Orfanova M.M. Dystantsiina ekolohichna osvita: mozhlyvosti ta perspektyvy / M. M. Orfanova // Innovatsiini tekhnolohii v osviti: materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. (09–11 kvitnia 2019 r.). Ivano-Frankivsk, 2019. Р. 185–186.

Kaliuzhnyi V. S. Mekhanizmy vprovadzhennia dystantsiinykh sposobiv navchannia u vyshchii osviti Ukrainy // Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia. 2017. № 1 (16). Р.45–50.

Malovanyi M.S. Formuvannia ekolohichnoi svidomosti ta yii rol v zabezpechenni ekolohichnoi bezpeky // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. 2010. №2. Р.68–75.

Orfanova M.Myk., Orfanova M.Mykh. Studentskyi ekolohichnyi hurtok kafedry ekolohii IFNTUNH // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia: Zbirnyk materialiv konferentsii – dopovidei (statei) i tez 1-oi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (20–22 veresnia 2012 r., m. Ivano-Frankivsk). 2012. Р.89–91.

Published

2019-07-11

How to Cite

Мандрик, О. М., Мальований, М. С., & Орфанова, М. М. (2019). ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(19), 130-139. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-1(19)-130-139

Issue

Section

ECOLOGICAL EDUCATION AND RAISING ENVIRONMENTAL AWARENESS