МІНІМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВШЛЯХОМ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ)

  • М. С. Мальований Національний університет «Львівська політехніка»
  • А. Жичинська Люблінська Політехніка
Keywords: thermo modernization, energy audit, energy, heating, energy saving, investment.

Abstract

The article compiles the results of the analysis of energy consumption reduction for central heating due to thermo modernization. The energy analysis that was conducted on three buildings gave the possibility to determine the difference between the operational energy savings
compared to the predicted energy savings, which was calculated during energy audits of individual buildings. The future investments were evaluated, as well as the payback period was estimated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Droutsa K.G. Mapping the energy performance of hellenic residential buildings from EPC (energy performance certificate)/ K.G.Droutsa, S.Kontoyiannidis, E. G.Dascalaki, C. A. Balaras// Energy, Volume 98, №1, 2016. – P. 284-295.
2 Jermyn D. A process for developing deep energy retrofit strategies for single-family housing typologies: Three Toronto case studies/ D.Jermyn, R.Richman// Energy and Buildings, Volume 116, №15, 2016. – P. 522-534.
3 Kalinowska H. Wieloaspektowe efekty termomodernizacji wielkopłytowych budynków mieszkalnych/ H.Kalinowska, B.Więcek//Izolacje, №1/2011. – Р.34-39.
4 Rocha P. Energy-efficient building retrofits: An assessment of regulatory proposals under uncertainty/ P.Rocha, M.Kaut, A.S.Siddiqui//Energy, V. 101, №15, 2016. – P. 278-287.
5 Życzyńska A. Oszczędności energetyczne i ekonomiczne w budynkach po termomodernizacji/A.Życzyńska//Międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przyjazny Dom; Dom Energooszczędny”; Krynica Zdrój 3-5 czerwca 2009 r. Materiały konferencyjne, 2009. – Р.205-216.
6 Życzyńska A. The heat consumption and heating costs after the insulation of building partitions of building complex supplied by the local oil boiler room/A.Życzyńska//Maintenance and Reliability, V.16, №2, 2014. – Р.294-299.
7 Życzyńska A. Rzeczywiste oszczędności ciepła i kosztów ogrzewania po termomodernizacji budynków wielolokalowych/A.Życzyńska G.Dyś.//XXIV Spotkania Producentów, Dystrybutorów i Odbiorców Ciepła Puławy 29-31 stycznia 2008 r. Мateriały konferencyjne, 2008. – Р.73-80.
8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 marca 2009 r. (z póź. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43/2009 r. poz. 346);
9 Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21.11.2008 (tekst jednolity Dz.U. z 30.05.2014 r., poz. 712);
10 Życzyńska A. Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością/ A.Życzyńska // Budownictwo i Architektura, №12(4), 2013. – Р.107-116.
11 Barbetta G. P. The impact of energy audits on energy efficiency investment of public owners. Evidence from Italy/G.P.Barbetta, P.Canino, S.Cima// Energy, V.93, P.1, №15. – P.1199-1209.
12 Murphy L. The influence of energy audits on the energy efficiency investments of private owner-occupied households in the Netherlands/L.Murphy//Energy Policy, V.65, №2, 2014. – P.398-407.
13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 18.03.2015 r., poz. 376);
14 Balaras C.A. Empirical assessment of calculated and actual heating energy use in Hellenic residential buildings/C.A.Balaras, E.G.Dascalaki, K.G.Droutsa, S.Kontoyiannidis //Applied Energy, V.164, №2, 2016. – P.115-132.
Published
2016-07-11
How to Cite
Мальований, М. С., & Жичинська, А. (2016). МІНІМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВШЛЯХОМ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ). Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(14), 135-140. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/46