ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОСТІ

  • Д. В. Варавін Київський національний університет будівництва та архітектури
  • Р. В. Сіпаков Київський національний університет будівництва та архітектури
Keywords: environmental safety, thermo modernization of buildings, energy efficiency renovation.

Abstract

The paper discusses the main aspects of the energy renovation of residential buildings. Measures to ensure the energy efficiency reconstruction of buildings are: thermo-building; the establishment of the accounting system and regulation of energy consumption; modernization of
heating systems, hot water supply, ventilation, air conditioning and lighting; the use of local renewable and / or alternative energy sources; of the test as the heating, ventilation, airconditioning and hot water supply of buildings in accordance with the law; implementation of other measures to improve energy efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Практическое пособие по энергосбережению для объектов промышленности, строительства и жилищно-коммунального хазяйства Украины – Луганск, изд-во "Місячне сяйво", 2010. – 696 с.
2 Методичні вказівки щодо впровадження заходів з енергозбереження в бюджетних установах та житлових будинках типової забудови міста Львова. – Львів: Вид-во ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2009. – 80 с.
3 Підвищення енергетичної ефективності житлового будинку – пріоритетне завдання реконструкції [Текст]/ Г. М. Агєєва, Н. В. Марченко. – Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харков, 2010. – № 9 (79), сентябрь 2010. – С. 9–15.
4 Проектирование теплоизоляционной оболочки по максимально допустимым удельным теплопотерям здания [Текст]/ Н. В. Тимофеев, С. А. Сахновская. – Реконструкція житла. – Вип.12. – 2011. – С. 149–155.
5 Принципові технічні рішення термореконструкції фасадів житлових будинків 1960–1995 р.р. забудови [Текст]/ НДІБК. – К., 2012. – 50 с.
6 ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будівель і споруд. Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації [Текст]. – Чинні від 2009-07-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 23 с.
7 Олійник Є. М. Аналіз, зауваження та пропозиції до ДБН В-2.5-77-2014 «Котельні».[Електронний ресурс] / Є. М. Олійник. – Режим доступу: http://www.uabio.org/img/files/news/pdf/ppt-oleynik-dbn.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 03.03.2016.
Published
2016-08-25
How to Cite
Варавін, Д. В., & Сіпаков, Р. В. (2016). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОСТІ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(14), 153-159. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/49
Section
Збалансоване ресурсокористування