ПРОГНОЗНЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ

  • Я. О. Адаменко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. Б. Качала ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А.-М. Дескалеску Університет Норд, м.Бая Маре
  • В. Орос Університет Норд, м.Бая Маре
Ключові слова: нафтопродукти, ґрунт, бази даних, транскордонна мережа, відходи, екологічна безпека.

Анотація

Надана характеристика міжнародного проекту «Управління забрудненими
нафтопродуктами ділянками», що фінансується Європейською комісією в рамках
Програми співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2007-2013 роки, а
також основні результати за перший етап виконання цього проекту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", затверджена наказом
Держбуду України від 11 квітня 2001 року № 89 і введена в дію з 1 жовтня 2001 року. –
К., 2001.
2. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. –
ТТ.1-6. – Чернівці, 1996.
3. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте. Европейская экономическая комиссия. Финляндия. – М.: НУМЦ, 1998. – 184 с.
4. Directiva nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase, care înlocuieşte Directiva
78/319/CEE privind deşeurile toxice şi periculoase, modificată prin Directiva Consiliului
94/31/CE.
5. Decretul nr. 1408 - 19/11/2007 cu privire la formele de investigare şi evaluare a poluării
solului şi subsolului.
6. Decretul nr. 1403 - 19/11/2007 cu privire la recuperarea zonelor în care solul, subsolul şi
ecosistemele sunt afectate.
7. Ordinul nr. 756/03.11.1997 pentru aprobarea Normei cu privire la evaluarea poluării
mediului.
Опубліковано
2013-07-07
Розділ
Екологічні проблеми нафтогазового комплексу

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##