ОРГАНІЗАЦІЙНІ, НАВЧАЛЬНІ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИ РОБОТИ НА ДНІСТРОВСЬКОМУ ПРОТИПАВОДКОВОМУ ПОЛІГОНІ У 2012-2013 РР.

  • Є. І. Крижанівський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. М. Мандрик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. О. Адаменко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. М. Адаменко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Н. О. Зоріна ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Д. О. Зорін ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Л. В. Міщенко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. М. Ногач ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. М. Антонюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: flood polygon, tablet, laboratory equipment, devices, geomorphology, Quaternary deposits, landscapes, ecological situation

Abstract

On March 16, 2012 started its activities Dniester engineering and environmental research
and educational production flood polygon centered at the Mariyampil village in Galich region.
During the first year of operation of the project on the development of local self-government was
restored two-stored building in Mariyampil environmental laboratory, bought seven computers,
four analyzing the contains of heavy metals in soils and water, and other equipment and devices,
selected soil samples, performed field studies geomorphological structure, quaternary sediments,
landscape structure and current environmental situation in 9 of 14 tablets landfill topographic

map in scale 1: 10 000, with 7 papers and 2 master thesis project students of ecology IFNTUOG.
For this reason Ivano-Frankivsk Regional Council approved a work plan at the site for the period
2013-2019 years.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Адаменко О.М. Про можливості передбачення та запобігання катастрофічних
наслідків паводків на річках Карпатського регіону / О.М. Адаменко, Є.І. Крижанівський //
В кн.: Матеріали 5 наук.-прак. конф. - Київ: НПЦ «Екологія. Наука. Техніка», 2009. – С.
17-20.
2. Адаменко О.М. Програма комплексного протипаводкового захисту долини р.
Дністра в межах Прикарпаття / О.М. Адаменко, Я.О Адаменко, Е.Е. Абдурагімова та ін.//
В кн.: Матеріали 5 наук.-прак. конф. - Київ: НПЦ «Екологія. Наука. Техніка», 2009. –
С.20-23.
3. Адаменко О.М. Причини катастрофічних повеней та захист від них у
Прикарпатському регіоні / О.М. Адаменко, М.В. Палійчук // Мат-ли міжнар. конференції
«Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів України», Ужгород, 2010. – С. 151-
157
4. Адаменко О.М. Початок реставраційних робіт на полігоні / О.М. Адаменко, О.М.
Мандрик, І.М. Гаврилович // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування,
2012. - № 2 (6). – С. 122-126.
5. Адаменко Я.О. Галицький протипаводковий полігон / Я.О. Адаменко, О.М.
Мандрик, Л.М. Архипова, Н.О. Зоріна // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування, 2011. - № 1(3). – С. 76-80.
6. Вишневський П.В. Зливи і зливовий стік на Україні / П.В. Вишневський. – К.:
Наукова думка, 1964. – 144с.
7. Дячук В.А. Паводки в Закарпатті та причини їх виникнення / В.А. Дячук, М.М.
Сусідко // Український географічний журнал, 1999. – № 1. – С. 33-42.
8. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат
/ М.І. Кирилюк. – Чернівці : Рута, 2001. – 246 с.
9. Лахов В.П. Учет осадков, задержанных лесом, методом дождевания / В.П. Лахов
// Метеорология и гидрология, 1938. - № 6. – С. 13-17.
10. Майергакова О. Значение перехвата осадков при решении осадкостоковых
отношений и отношений баланса / О. Майергакова. – В кн.: Конференция по гидрологии
Карпат. – Братислава, 1981. – С. 38-41.
11. Олийнык В.С. Задержание дождевых осадков пологом еловых древостанов
Карпат / В.С. Олийнык // Лесоводство и агролесомелиорация. – К.: 1978. – Вып. 51. – С.
46-50.
12. Тепловой и водный режим Украинських Карпат / под ред. Л.И. Сакали. –
Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985. – 204 с.
13. Хащак М.З. Із історії геоекологічних досліджень на Дністровському
протипаводковому полігоні / М.З. Хащак // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування, 2012. - № 2 (6). – С. 119-122.
14. Шпак И.С. Влияние леса на водный баланс водосборов / И.С. Шпак. – К.:
Наукова думка, 1968. – 142 с.
15. Інформаційний звіт за I етап (03.09-30.09 2012 р.) по темі: «Надання науково-
дослідних послуг з прогнозу та зменшення наслідків від катастрофічних паводків на
Дністровському інженерно-екологічному протипаводковому полігоні». Автори О.М.
Адаменко, Я.О. Адаменко , О.М. Мандрик, Н.О. Зоріна, М.М. Ногач, В.М. Антонюк. –
Івано-Франківськ: облрада, ІФНТУНГ, 2012. – 28с.
16. Кінцевий звіт за I і ІІ етапи (03.09-31.12 2012 р.) по договору 1-проект:
«Надання науково-дослідних послуг з прогнозу та зменшення наслідків від
катастрофічних паводків на Дністровському інженерно-екологічному протипаводковому
полігоні». Автори О.М. Адаменко, О.М. Мандрик, Д.О. Зорін, Н.О. Зоріна, М.М. Ногач,
В.М. Антонюк .– Івано-Франківськ: облрада, ІФНТУНГ, 2012. – 56с.
17. Кінцевий звіт по договору: «Надання науково-дослідних послуг з розроблення
системи моніторингу навколишнього середовища для прогнозу та зменшення наслідків від
катастрофічних паводків на Дністровському інженерно-екологічному протипаводковому
полігоні». Автори О.М. Адаменко, О.М. Мандрик, Д.О. Зорін, Н.О. Зоріна, М.М. Ногач. –
Івано-Франківськ: облрада, ІФНТУНГ, 2012. – 47с.
18. Кінцевий звіт про виконані у 2012 р. за рахунок ІФНТУНГ екологічні
дослідження по проекту «Створення Дністровського інженерно-екологічного полігону для
розробки протипаводкових заходів та підвищення екологічної безпеки території Івано-
Франківської області». Автори О.М. Мандрик, Я.О. Адаменко, О.М. Адаменко, Н.О.
Зоріна, Д.О. Зорін, М.М. Ногач, В.М. Антонюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. –
63с.
Published
2013-03-19
How to Cite
Крижанівський, Є. І., Мандрик, О. М., Адаменко, Я. О., Адаменко, О. М., Зоріна, Н. О., Зорін, Д. О., Міщенко, Л. В., Ногач, М. М., & Антонюк, В. М. (2013). ОРГАНІЗАЦІЙНІ, НАВЧАЛЬНІ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИ РОБОТИ НА ДНІСТРОВСЬКОМУ ПРОТИПАВОДКОВОМУ ПОЛІГОНІ У 2012-2013 РР. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (1(9), 53-70. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/65
Section
Дністровський протипаводковий полігон

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>