МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

  • Л. В. Міщенко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Keywords: environmental safety, ecological audit, technogenic influence, landscape, geoecological districting of territories, region of Carpathians.

Abstract

The methods of ecological estimation of technogenic influence are reasonable and
worked out on landscapes and his component. Тhe results of a comprehensive study
tehnoheohimichnoho using information technology to landscape-geochemical assessment of
natural and technogenic safety areas of different hierarchical levels and their subsequent zoning.
Created computerized system of ecological security based landscape tehnoheohimichni
(environmental) electronic-element and component-wise maps of environmental conditions and
environments for science-based management environment. Ecological safety combines natural
and technogenic to composition and must provide harmonious development of the system
«economy-nature-man».

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-
терминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М.: Мысль, 1984. – С. 116-117.
2. Адаменко О.М. Екологічний аудит територій / О.М. Адаменко, Л.В. Міщенко. –
Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 342 с.
3. Адаменко О.М. Пропозиції по створенню геоінформаційної системи екологічної
безпеки ієрархічних рівнів Східної Європи, України, Карпатського регіону, областей,
районів і населених пунктів / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, О.В. Пендерецький, Л.В.
Міщенко, Д.О. Зорін, Н.О. Зоріна, А.С. Луценко, О.М. Журавель, А.Д. Стефанів, В.С.
Скрипник, Л.Я. Вітко // Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ – технологій у сприянні вирішення
проблем Прикарпаття: регіональна нарада, 15-17 листопада 2005 р. – Івано-Франківськ,
2005. – С. 44-45.
4. Малишева Л.Л. Принципи і методи геоекологічного районування території
України / Л.Л. Малишева, П.Г. Шищенко, В.Г. Потапенко // Вісник Київського ун-ту.
Серія Географія. – 1995. – вип. 41. – С. 3-13.
5. Малишева Л.Л. Теорія і методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки
екологічного стану територій / Л.Л. Малишева: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
доктора географ. наук: спец. 11.00.01 “Фізична географія, геофізика і геохімія
ландшафтів”. – К. – 1998. –32 с.
6. Міщенко Л.В. Ландшафтно-геохімічні основи екологічного аудиту територій (на
прикладі Карпат і Поділля) / Л.В. Міщенко // Учёные записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия ”География”. – Т. 24 (63), №1.
– 2011. – С. 89-99.
7. Міщенко Л.В. Геоекологічне районування: наукова монографія за редакцією
О.М.Адаменка / Л.В.Міщенко. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 408с., іл.
Published
2013-09-05
How to Cite
Міщенко, Л. В. (2013). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(10), 128-134. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/83
Section
Моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля