[1]
Басараба, Ю. and Засадний, Т. 2014. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕОЛІТІВ СОКИРНИЦЬКОГО РОДОВИЩА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ ВОДИ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources. 1(11) (Dec. 2014), 46-52.