[1]
Челядин, Л., Шкіца, Л., Челядин, В. and Богославець, М. 2013. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОДИН З МЕТОДІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ - ПЕРЕТВОРЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЯ ЗОЛОШЛАКОШЛАМІВ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources. 2(8) (Apr. 2013), 38-47.