[1]
Варивода, Є. 2013. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources. 2(8) (Dec. 2013), 61-67.