Мандрик, О. М. (2013). КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(8), 20-25. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/21