Челядин, Л., Шкіца, Л., Челядин, В., & Богославець, М. (2013). ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОДИН З МЕТОДІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ - ПЕРЕТВОРЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЯ ЗОЛОШЛАКОШЛАМІВ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(8), 38-47. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/24