Варивода, Є. (2013). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (2(8), 61-67. Retrieved from http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/28