БАСАРАБА, Ю. Б.; ЗАСАДНИЙ, Т. М. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕОЛІТІВ СОКИРНИЦЬКОГО РОДОВИЩА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ ВОДИ. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, n. 1(11), p. 46-52, 24 Dec. 2014.