Варивода, Є. 2013. “МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ”. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, no. 2(8) (December), 61-67. http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/28.