Варивода, Є. О. “МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ”. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, no. 2(8), Dec. 2013, pp. 61-67, http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/28.