Починаючи з 2010 року на на факультеті видається науково-технічний журнал "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування". У журналі публікуються статті за такими напрямками:

Екологічні проблеми нафтогазового комплексу
Регіональні та глобальні екологічні проблеми
Екологія геологічного середовища та геоморфосфери
Екологічна геофізика
Екологія гідросфери і атмосфери
Екологія педосфери, фітосфери і зоосфери
Екологія демосфери та медична екологія
Екологічні наслідки глобальних кліматичних змін
Палеоекологія
Природоохоронні та рекреаційні території
Екологічна геоінформатика
Екологічні проблеми гірничопромислових комплексів
Інженерія середовища та безпека життєдіяльності
Екологічний аудит і менеджмент
Оцінка впливів на навколишнє середовище
Моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля
Екологічні ризики
Управління станом довкілля
Екологічна освіта та екологічне виховання
Рецензії, огляди, конференції
Пам’ятні дати, ювілеї

Журнал виходить двічі на рік. Постановами Президії ВАК України № 1-05/2 від 23.02.2011 р. та № 1-05/5 від 31.05.2011 р. журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук (екологічна безпека).

Published: 2011-01-20

ПРИРОДООХОРОННІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

Поводження з відходами