2010_№2_(2)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ                            

Головчак В.Ф. Стан гірничопромислових геокомплексів Калуш-Голинського родовища калійних солей та заходи для їх екологічної оптимізації                                                      

Манюк О.Р, Манюк М.І. Фізико-хімічні методи дослідження забруднення високомінералізованими розсолами Калуш-Голинського родовища калійних солей   

Горова А.І., Павличенко А.В. Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області                                                                       

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ ТА АТМОСФЕРИ                                                                        

Масікевич А.Ю., Масікевич Ю.Г. Вилучення легколетких компонентів зі стічних вод при застосуванні вакуум-імпульсної десорбції                                                                      

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ                                                                                                          

Клименко М.О., Лико Д.В., Лико С.М. Особливості використання зернистих фосфоритів у сільському господарстві

МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ               

Шелудченко Б.А., Васик Л.С. Обґрунтування параметрів конструкцій лісозахисних смуг автошляхової мережі                                                                                                                    

Лабій Ю.М. Модель лучних біогеоценозів для виявлення деградації їх на ранніх стадіях    

Андреев С.М., Красовський Г.Я., Крета Д.Л. Сучасні технології космічного моніторингу забруднення морських акваторій та приибережних територій Чорного і Азовського морів

ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ                                                      

Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище                                                                                                                                               

ВІЙСЬКОВА ЕКОЛОГІЯ                                                                                                       

Зорін Д.О., Манюк О.Р. Вплив збройних сил України на навколишнє природне середовище                                                                                                                                                   

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ                                                   

Зоріна Н.О. Психолого-педагогічні аспекти екологічної освіти в університеті нафти і газу                                                                                                                                                         

Мальований М.С. Формування екологічної свідомості та її роль в забезпеченні екологічної безпеки                                                                                                                                          

РЕЦЕНЗІЇ                                                                                                                                      

Бортник СЮ. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі                                                     

ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                              

Адаменко О.М. Перші кроки Академії екологічних наук України                                           

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Українська