2011_№1_(3)

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ                                                  

Адаменко Я.О., Акульшин О.О. Екологічний стан атмосферного повітря на території Івано-Франківської області                                                                                                               

Яковлев Є.О. Вплив сучасного ресурсокористування на формування еколого-техногенних загроз національній безпеці України                                                                                         

Орфанова М. Мик., Орфанова М. Мих. Перспективи підвищення ефективності використання бітумінозних сланців                                                                                                                   

Давиденко В.А., Ноженко О.О. Екологічні проблеми Луганської області                               

ЕКОЛОГІЧНА ГЕОФІЗИКА                                                                                                       

Шмандій В.М., Бредун В.І., Харламова О.В. Оцінка рівня екологічної небезпеки регіону, сформованою техногенною сейсмічністю                                                                     

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ                                                                                                          

Зузук Ф.В., Колошко Л.К. Осушувальні меліорації в басейні р. Стохід Волинської області                                                                                                                                                 

ПРИРОДООХОРОННІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ                                                         

Зорін Д.О., Манюк О.Р Розвиток заповідної справи у Дністровському каньйоні                  

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ                                                                                                

Кашпурович Г.О., Стельмахович Г.Д. Екологічні аспекти використання упаковки і товару                                                                                                                                             

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА                                                                                                           

Мальований М.С. Проблема підготовки наукових кадрів в галузі охорони навколишнього середовища                                                                                                                                    

ДИСКУСІЇ                                                                                                                                     

Адаменко О.М., Мороз В.І. До проблем подолання екологічної кризи у м. Калуші та підземного вилуговування солей на Верхньо-Струтинському родовищі                         

КОНФЕРЕНЦІЇ                                                                                                                             

Адаменко О.М. Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи. Міжнародна науково-практична конференція, 8-10 вересня 2010 p., м. Ужгород                                      

Міщенко Л.В., Архипова Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Шацький національний природний парк: перспективи міжнародної співпраці»                                    

ЮВІЛЕЇ                                                                                                                                          

До 75 річчя професора О.М. Адаменка                                                                                     

ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                             

Адаменко О.М., Міщенко Л.В., Мосюк І.В., Стельмах О.Р, Зорін Д.О., Приходько М.М., Радловська К.О. Старунський геодинамічний полігон - Парк Льодовикового періоду  

Адаменко Я.О., Мандрик О.М., Архипова Л.М., Зоріна Н.О. Галицький протипаводковий полігон                                                                                                                                        

Адаменко Я.О., Мандрик О.М., Міщенко Л.В., Шкіца Л.Є., Карпик Р.Т. Спільний румунсько-український підручник з екологічного аудиту і менеджменту                                               

Відомості про авторів                                                                                                          

Українська