2011_№2_(4)

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ                                          

Адаменко О.М. Комп’ютеризована система екологічної безпеки Центральної та Східної Європи 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ                                                

Журавель М.Ю., Клочко Т.О. Дистанційна оцінка якості рекультивації родючих земель бурових майданчиків на нафтогазових родовищах України                                                                            

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ                                                                                                             

Климчик О.М. Основні екологічні аспекти проведення меліоративних робіт                                   

ЕКОЛОГІЯ АТМОСФЕРИ                                                                                                             

Герецун Г.М., Масікевич Ю.Г. Кислотність атмосферних опадів як складова екологічної безпеки урбанізованих територій                                                                                                                  

ЕКОЛОГІЯ ФІТОСФЕРИ                                                                                                               

Кучерявий В.П. Урбоекологія, фітомеліорація: витоки і шляхи розвитку                                        

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ                                                                                                                         

Азроян Г.Н., Орфанова М.М, Думенко С.С., Крикливий Ю.А. Дослідження процесів вертикальної міграції іонів важких металів у золо- та шлаковідвалах Бурштинської ТЕС та їх осадження на карбонатах                                                                                                                                        

УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ                                                                                          

Приходько М.М. Проблеми управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем                                                                                                                                                    

ЕКОЛОГІЧНА ГЕОФІЗИКА                                                                                                         

Хащак М.З. Геофізична зброя та її зв'язок з катастрофічними природними явищами                     

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ                                                       

Зорін Д.О. Екологічна безпека Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України                                                                                                                    

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ                                   

Гайдін А.М. Озеро в Домбровському калійному кар’єрі                                                                 

СТАРУНСЬКИЙ ГЕОДИНАМІЧНИЙ ПОЛІГОН                                                                       

Радловська К.О. Міждисциплінарні дослідження Старуні українсько-польськими експедиціями у 2004-2009 рр.                                                                                                                                   

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ НОВИХ МОНОГРАФІЙ ТА ПІДРУЧНИКІВ З ЕКОЛОГІЇ               

Міщенко Л.В. Конструктивна геоекологія – новий напрям екологічних досліджень            

Зоріна Н.О. Перший в Україні навчальний посібник з виробничої практики екологів                       

Адаменко Я.О. Геологія з основами геоморфології – новий підручник для бакалаврів екології       

Зозуляк В.І, Пилипенко І.І. Медична геологія – новий напрям науково-практичних досліджень в геології і медицині                                                                                                                                

Адаменко О.М. Фоновий моніторинг довкілля                                                                                

КОНФЕРЕНЦІЇ                                                                                                                              

Архипова Л.М., Міщенко Л.В. V науково-практична конференція «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» у м. Кам’янець-Подільському                                                                    

Мандрик О.М., Міщенко Л.В., Зоріна Н.О., Архипова Л.М., Нагорний Р.В., Скрипник В.М., Міскевич У.Д., Дмитрієв М.М., Матейчик В.П. Перший Карпатський молодіжний екологічний форум          

ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                              

Архипова Л.М.Засідання науково-методичної комісії МОН України з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування                                              

Приходько М.М., Головчак В.Ф., Яворський А.І., Максимюк В.П., Приходько М.М. Круглий стіл з проблем системної природничої географії                                                                                   

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ                                                                                                                  

Вимоги до оформлення статей для журналу «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»                                                                                                          

 

Українська