2012_№1_(5)

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ                                                    

Адаменко Я.О., Приходько М.М., Головчак В.Ф. Програма охорони навколишнього природного

середовища в Івано-Франківській області до 2015 року                                                                   

Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Міщенко Л.В., Зорін Д.О., Зоріна Н.О. Методика складання екологічних карт                                                                                                                      

Міщенко Л.В. ГІС-моделі геоекологічного районування                                                                

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ                                                                                                            

Архипова Л. М. Застосування теорії і методів оцінки гідроеколопчної безпеки на передпроектних стадіях будівництва                                                                                                                                

МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ                                

Мокін В. Б., Крижановський Є. М. Автоматизація моніторингу поверхневих вод басейну річки Дністер з використанням ГІС-технологій                                                                                            

Мокрий В.І. Інформаційно-аналітичні технології моніторингу озер Шацького національного природного парку (НПП)                                                                                                                    

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ                                                                                                               

Іванюта С .П. Оцінка природно-техногенних загроз безпеці Донецької області                              

ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ                                                                       

Радловська К.О. Із історії досліджень проблеми збалансованого ресурсокористування для побудови районних ГІС                                                                                                                                            

Триснюк В.М. Перспективне територіальне планування для збалансованого ресурсокористування

на підставі аерокосмічних досліджень (на прикладі Західної України)                                            

СТАРУНСЬКИЙ ГЕОДИНАМІЧНИЙ ПОЛІГОН                                                                        

Піварчук Т.М. Абсолютна геохронологія палеонтологічних знахідок мамонта і волохатих носорогів із с. Старуня                                                                                                                                 

РЕЦЕНЗІЇ                                                                                                                                      

Шмандій В.М., Мальований М.С., Семчук Я.М. Навчальна практика у Дністровському каньйоні  70 Бортник С.Ю., Зузук Ф. В., Лабій Ю.М., Мольчак Я.О., Семчук Я.М. Геоекологічне районування

Карпат і Поділля на основі ландшафтно-геохімічного аналізу                                                        

Лабій Ю.М., Парпан В.І. Природно-техногенна безпека гідроекосистем                                        

Білявський Г.О., Боголюбов В.М., Ісаєнко В.М. Новий підручник з моніторингу навколишнього середовища                                                                                                                                        

КОНФЕРЕНЦІЇ                                                                                                                              

Архипова Л.М. Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України»                                 

Архипова Л.М., Міщенко Л.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональні та

транскордонні проблеми екологічної безпеки» (Горбуновські читання)                                          

Коробейнікова Я.С., Міщенко Л.В., Побігун О.В. Всеукраїнська науково-практична конференція

«Туризмознавство: наукові та практичні аспекти»                                                                           

Мандрик О.М., Архипова Л.М. Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика- 2011»                                                                                                                                                    

Семчук Я.М., Архипова Л.М. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Безпека об’єктів нафтогазового комплексу»                                                             

ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                

Архипова Л.М., Зорін Д.О., Мандрик О.М. Засідання Басейнової ради Дністра                             

Адаменко Я.О. Засідання робочої групи Науково-методичної комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування у м.Харкові                           

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 

Українська