2012_№2_(6)

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ                                                                                            

Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Мандрик О.М., Зоріна Н.О. Кафедра екології ІФНТУНГ у вирішенні освітянських та наукових екологічних проблем                                                                                                                   

Адаменко О.М. Що таке «екологічні науки»?                                                                                                                      

Стойко СМ. Охорона біосфери як наукова дисципліна та її підрозділи                                                                      

Триснюк В.М. Регіональна екобезпека як складова сталого розвитку                                                                           

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ                                                                                      

Адаменко О.М., Міщенко Л.В., Зорін Д.О., Крихівський М.В. Комп’ютерні програми оцінки екологічного стану екосистем та безпеки життєдіяльності населення у зоні впливу нафтогазових родовищ                                    

Манюк О.Р Техногенне навантаження на навколишнє середовище підземних сховищ газу Передкарпаття         

ЕКОЛОГІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА                                                                                                                       

Рудько Г.І., Панібрацька О.В. Розробка концепції моніторингу об’єктів надрокористування в Україні 60 Чепіжко О.В. Системна концепція моніторингу геологічного середовища території Північного Причорномор’я       

Чепіжко О.В. Системна концепція моніторингу геологічного середовища території Північного Причорномор’я                                                                                                                                                                                              

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ                                                                                                                                                           

Архипова Л.М., Адаменко Я.О., Мандрик О.М. Концепція екологічної безпеки басейнових систем районів нафтогазовидобування                                                                                                                                                                          

Гайдін A.M., Дяків В.О. Домбровське озеро: прогноз і факти                                                                                          

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ                                                                                                                                                            

Овчарук О.В., Трач С.В., Овчарук О.В. Екологічна оцінка ґрунту за небезпекою осолонцювання при використанні відходів спиртового виробництва                                                                                                                    

Радловська К.О. Екологічні дослідження стану довкілля Рогатинського Опілля                                                           

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ                                                                        

Сивий М.Я. До проблеми утилізації гірничопромислових відходів у Вінницькій області                                        

Кроїк ГА., Гаспарян М.К., Синицька О.Ю. Закономірності та механізм процесу сучасного вивітрювання відвальних шахтних порід як основа оцінки екологічної небезпеки територій                                                   

ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРУСТУВАННЯ

Приходько М.М., Приходько М.М. (старший), Приходько Н.Ф., Косило Л.С. Збалансоване ресурсокористування (теоретичний аспект)                                                                                                                            

МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ                                                     

Батлук В.А., Басов М.В., Параняк Н.М. Математична модель руху зважених частинок у закручених потоках                                                                                                                                                                                                

Підлуська К.Д. Аналіз фізичної моделі снігової лавини                                                                                                     

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ                                                                                                                                                                        

Тутка В.В., Михайлова Ю.О. Реконструкція і модернізація золоочисного обладнання Бурштинської ТЕС           

Мольчак Я.О., Мисковець І.Я., Колядинський М.І. Вплив сміттєзвалищ м. Луцька на екологічний стан територій                                                                                                                                                                                       

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА                                                                                                                                                             

Лабій Ю.М., Мердух І.І., Крупчук ТЮ. Поняття про формування біогеоценозів у залежності від процесів у надрах планети як важлива частка знань при викладанні екології                                                                                        

ДНІСТРОВСЬКИЙ ПРОТИПАВОДКОВИЙ ПОЛІГОН                                                                                                        

Хащак М.З. Із історії геоекологічних досліджень на Дністровському протипаводковому полігоні                         

Адаменко О.М., Мандрик О.М., Гаврилович І.М. Початок реставрації лабораторно-аналітичного корпусу на Дністровському протипаводковому полігоні                                                                                                                        

ЮВІЛЕЇ                                                                                                                                                                            

До 60-річчя Г І. Рудька                                                                                                                                                              

До 70-річчя Я.М. Семчука                                                                                                                                                          

Відомості про авторів                                                                                                                                                                  

Українська