2013_№1_(7)

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ                                                     

Адаменко О.М. Технологія екологічних досліджень                                                                       

Рудько Г.І., Гуда О.В. Геодинамічний режим екзогенних геологічних процесів в басейні річки Тиса (Закарпатська область)                                                                                                                   

Осиюк В А. Закономерности распространения и генетические особенности проявления оползневого процесса на территории Молдовы                                                                                               

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ                                                                                                            

Гарасимчук В.Ю., Кость М.В., Паньків Р. П., Майкут О.М., Сахнюк І.І., Мандзя О.Б., Козак РП. Еколого-гідрогеологічні умови в районі Локачинського газового родовища                                     

Ковальчук В.П. Особливості системного управління водним режимом зрошуваних територій в умовах підтоплення                                                                                                                               

Слюта В.Б. Враженість сільськогосподарських угідь ерозією в басейні р. Удай та заходи із запобігання її розвитку                                                                                                                     

Скиба Е.Е., Семчук Я.М. Оцінка якості ґрунтових вод Качанівського нафтового родовища         

Сінченко В.Г., Караван Ю.В., Тураш М.М. Про показники безпечності і якості води з колодязів в гірському регіоні та каньйоні р. Дністер у Чернівецькій області в контексті реалізації її ресурсів рекреації                                                                                                                                         

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ                                                                                                             

Кармазиненко С.П., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю., Манічев В.Й. Ґрунтово-геохімічні дослідження відкладів, що знаходяться під впливом викидів комбінатів чорної металургії                                

Радловська К.О. Геохімічні особливості ґрунтового покриву на території Рогатинського району Івано-Франківської області                                                                                                                                

Симканич О.І., Сухарев СМ. Розподіл важких металів по профілю ґрунтів Національного природного парку «Зачарований край»                                                                                                             

Парлаг О.О., Маслюк В.Т., Потокі І.С., Коханюк О.І. Моніторинг вмісту природних та штучних радіонуклідів у поверхневих шарах грунту м. Ужгород                                                                  

ЕКОЛОГІЯ ФІТОСФЕРИ                                                                                                               

Олійниченко Л.С., Лезенко Г.О., Вдовенко О.П. Вплив хімічних засобів захисту рослин на популяцію бджіл                                                                                                                                                     

Волинська СМ., Омельченко Н.М. Використання біоіндикаторів для оцінки радіоактивного забруднення навколишнього середовища на прикладі Чернівецької області                                              

ЕКОЛОГІЯ ДЕМОСФЕРИ І МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ                                                                  

Стельмахович Г.Д., Ребега М.В., Остафійчук О.В. Аналіз динаміки і структури захворюваності населення в зв’язку з екологічною небезпекою у Калуському районі Івано-Франківської області  

Кундельська Т. В., Грималюк О. В., Ребега М. В. Дослідження вмісту нітратів у воді та продуктах харчування міських жителів                                                                                                                  

Савчук Л.Я. Медико-екологічний аналіз дитячого захворювання Івано-Франківської області       

Некое А. Н., Семибратова П.В. Вплив факторів природного середовища на хімічний склад рослинних продуктів харчування                                                                                                                        

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ                                                                                                                 

Березницька Ю.О., Яковлев CO., Волошкіна О.С Екологічний ризик зсувонебезпечності підтопленого схилу                                                                                                                                                    

ПРИРОДООХОРОННІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ                                                             

Коробейникова Я.С Екологічні проблеми територій туристичних дестинацій                               

МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ                               

Міщенко Л.В., Крихівський М.В. Комп’ютерна програма ECOSTAT для статистичної обробки екологічної інформації                                                                                                                     

Гребень А.С, Красовская И.Г Анализ основных методик прогнозирования урожайности с помощью данных космического мониторинга, применительно к зерновым культурам степной зоны Украины                                                                                                                                                        

Ковальчук П.І., Герус А.В. Математичне моделювання та прогнозування поширення забруднень в річках при аварійних ситуаціях                                                                                                 

Бурак К.О., Ковтун В.М., Гринішак М.Я., Михайлишин В.П. Використання електронних тренажерних систем на інженерно-екологічному факультеті ІФНТУНГ                                                                 

Дмитрук Ю.М., Черлінка В.Р. Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості                                                                                      

Гуцул Т.В. Дешифрування об’єктів забудови для цілей моніторингу атмосфери урбанізованих територій                                                                                                                                  

Крайнюков О. М. Удосконалення системи моніторингу вуглеводневого забруднення території

річкового басейну                                                                                                                           

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ                                                                                                                         

Батлук В.А., Батлук В.В., Шибанова A.M. Очистка повітря від пилу при проведенні технологічних процесів складально-монтажних робіт при виробництві радіоелектронної апаратури            

Кулик М.П. Зменшення техногенної небезпеки енергетичної парогазової установки при газифікації вугілля в киплячому шарі                                                                                                              

Дмитриков В.П., Конох М.С., Найверт Л.І. Особливості хроматографічної ідентифікації поліциклічних вуглеводнів у повітряному середовищі                                                                   

Бондаренко Л.Г. Підвищення екологічної та енергетичної ефективності птахофабрик                   

Негадайлов А.А., Шапорєв В.П. Вплив діаметра кускового матеріалу на зменшення шкідливих викидів вапняково-випалювальних печей                                                                                   

Мандрик О.М. Екологічні та економічні наслідки аварій на магістральних газопроводах               

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ                                                                                                  

Біньковська Г.В., Шаніна Т.П. Відходи тваринництва та птахівництва як перспективне джерело альтернативної енергії в Одеській області                                                                                       

Шушляков О.В., Чернокрилюк В.В., Шушляков Д.О. Генератори теплової енергії нового покоління                                                                                                                                                      

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ                                                                                                                     

Українська