2013_№2_(8)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ                                                

Адаменко О.М. Екологічні проблеми розвідки і видобутку сланцевих газів на Олеський площі      

Малишевська О.С., Галігузова С.А.  Причини та наслідки надзвичайних ситуацій на нафтотранспортній системі України і шляхи їх усунення                                                              

Мандрик О.М. Комплексна екологічна оцінка впливу магістральних газопроводів на довкілля з використанням геоінформаційних систем                                                                                        

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ                                                                                                             

Адаменко Я.О., Архипова Л.М., Пернеровська С.В. Наукова еколого-експертна оцінка проектів малих ГЕС в Івано-Франківській області                                                                                                

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ                                                                                                             

Vasile Oros, Dorel Gusat. Technical and financial solutions of the soil remediation - a case study            ТЕХНОЕКОЛОГІЯ                                                                                                                         

Челядин Л.І., Шкіца Л.Є., Челядин В.Л., Богославець М.М. Основні чинники екологічної безпеки та один із методів її підвищення – перетворення і утилізація золошлакошламів                           

МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ                                 47

Міщенко Л.В. Геоекологічне районування, моніторинг, екологічний аудит та менеджмент стану довкілля у Карпатському регіоні і Західному Поділлі                                                                

Радловська К.О. Картосхема ландшафтно-геохімічного стану довкілля на території Рогатинського району                                                                                                                                                      

ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ                                                                        

Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Імплементація положень Карпатської конвенції як індикатор збалансованого розвитку Чернівецької області                                                                     

ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ                                                                    

Варивода Є.О. Методологічні підходи до оцінки впливів надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище                                                                                                                                        

ДНІСТРОВСЬКИЙ ПРОТИПАВОДКОВИЙ ПОЛІГОН                                                             

Адаменко О.М., Зорін Д.О. Автоматизована інформаційно-вимірювальна протипаводкова система – Дністер (АВІПС-Дністер)                                                                                                                   

РЕЦЕНЗІЇ                                                                                                                                       

Зоріна Н.О. Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування у Карпатському регіоні      

КОНФЕРЕНЦІЇ                                                                                                                              

Адаменко О.М. 1-а Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування», 20-22 вересня 2012 р., м. Івано-Франківськ                         

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ                                                                                                                          

До 80 річчя з дня народження Ю.М. Лабія                                                                                      

Пам’яті видатних вчених нашого університету професорів Кляровського В.М. та Білоус Н.Х       

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ             

Українська