2014 Спеціальний випуск

 

ЗМІСТ

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ……

 

Качала Т. Б. Дослідження забруднених нафтопродуктами земельних ділянок Івано-Франківської області………………………………………………………………………..

 

ЕКОЛОГІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ……………………………………………………

 

Палійчук О. В. прогнозування змін природного стану  довкілля в процесі розробки калійних родовищ…………………………………………………………………………..

 

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ ТА АТМОСФЕРИ …………………………

 

Сінченко В. Г. До питання корекції методом композиції мінерального складу при знесолюванні води з джерел локального водокористування в контексті фізико-географічного районування території……………………………………………………..

 

Пернеровська С. В. Визначення ступеня гідроекологічного ризику, як основного параметру сталого розвитку гідро екосистеми……………………………………………

 

Назаренко О. М. Економічна оцінка природоохоронних інвестиційних рішень Запорізького регіону………………………………………………………………………..

 

Москальчук Н. М. Туристично-рекреаційна оцінка річок Івано-Франківської області………………………………………………………………………………………..

 

Лютак І. З. Підхід до проектування програмного забезпечення для розподіленої системи контролю якості грунтових вод…………………………………………………..

 

Демиденко А. С. Вивчення особливостей поширення забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери міст………………………………………………………….

 

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ, ФІТОСФЕРИ І ЗООСФЕРИ ……………

 

Приходько М. М. Принципи розроблення проектів землеустрою для забезпечення сталого землекористування………………………………………………………………....

 

Шелудченко Л. С., Шелудченко Б. А., Вознюк С. В. Аналітичне обґрунтування параметрів лакунарності лісових газо-пилозахисних смуг автомобільних доріг………

 

ЕКОЛОГІЯ ДЕМОСФЕРИ І МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ…………………

 

Сачук Л. Я. Дослідження кореліяційних зв’язків між захворюванням дорослого населення Калуського району та впливом екологічних чинників……………………….

 

УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ……………………………………

 

Корчмелюк М. В., Приходько М. М., Архипова Л. М. Екологічна оцінка навантажень і впливів в українській частині басейну р. Прут…………………………

 

ДНІСРОВСЬКИЙ ПРОТИПАВОДКОВИЙ ПОЛІГОН………………...

 

Марчук І. В., Зоріна Н. О. Психолого-педагогічні аспекти виконання авторефератів магістерських робіт (на прикладі досліджень І.В. Марчук «Оцінка екологічного ризику затоплення Дністерської долини катастрофічними паводками в межах планшету «Журавно»)………………………………………………………………………

 

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ, ЮВІЛЕЇ………………………………………………

 

Виховні, навчальні та наукові кроки і сходинки до докторського  ступеня та професорського звання Ярослава  Адаменка……………………………………………

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ………………………………………………

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛНННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ»…………………………………………….

 

Українська