2014_№1_(9)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ                                            

Адаменко Я.О., Качала Т.Б., А.-М. Дескалеску, В.Орос. Прогнозне  забруднення нафтопродуктами транскордонних територій                                                                       

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ                                                                                                         

Толчевська О.Є. База опорних даних для дослідження характеристик земельних масивів за даними дистанціонного зонування Землі                                                                                     

ЕКОЛОГІЯ ДЕМОСФЕРИ І МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ                                                               

Лабій Ю.М., Мердух І.І., Крупчук Т.Ю. Геодинамічні процеси і їхня дія на життєдіяльність людей – нерозвинутий ресурс Карпатського туристичного регіону                                           

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ                                                                                                                       

Челядин Л.І. Вплив сульфуросполук вуглеводневих фракцій на довкілля та їх очищення феринними сполуками вуглецевомінеральних матеріалів                                                     

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН                                       

Зорін Д.О. Кліматичні зміни протягом геологічної історії Землі                                   

СТАРУНСЬКИЙ ГЕОДИНАМІЧНИЙ ПОЛІГОН                                                                     

Стельмах О.Р., Кащищин О.Е., Мосюк І.В., Міщенко А.В. Історія вивчення та колекції руд і артефактів геодинамічного полігону «Стуруня»                                                                               

ДНІСРОВСЬКИЙ ПРОТИПАВОДКОВИЙ ПОЛІГОН                                                             

Крижанівський Є.І., Мандрик О.М., Адаменко Я.О., Адаменко О.М., Зоріна Н.О., Зорін Д.О., Ногач М.М., Антонюк В.М. Організаційні, навчальні та науково-дослідницькі роботи на Дністровському протипаводковому полігоні у 2012-2013 рр.                                                     

Адаменко О.М., Зорін Д.О., Зоріна Н.О., Гоцанюк Т., Грималюк О., Дідушецька О., Караванович Х., Остафійчук О., Ребега Мар’яна, Репело М., Стадник О., Хащак О. Перші екологічні карти території Дністровського протипаводкового полігону                               

РЕЦЕНЗІЇ, ДИСКУСІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ                                                                                      

Карамушка В.І. Врахування екологічної складової при  формуванні регіональних стратегій, програм та планів                                                                                                                                 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Українська