2016 №2 (14)

 

ЗМІСТ

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ.. 5

O. Adamenko The constructive ecology – the theoretical basis of ecological safety. 5

Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, В. С. Скрипник, Т. Ю. Федорчак До історії природничих та геоекологічних досліджень Подільського Придністров’я у зоні магістральних газопроводів  16

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ.. 24

Л. В. Плаксій Методологія оцінювання поверхневих вод в місцях впливу об’єктів нафтопровідного транспорту. 24

ЕКОЛОГІЯ АТМОСФЕРИ.. 29

Н. О. Зоріна, К. О. Радловська, С. В. Полянський Дослідження стану атмосферного повітря в межах впливу ТзОВ промислово-виробничого підприємства «Укрлісекспорт». 29

ЕКОЛОГІЯ ПЕДОСФЕРИ.. 40

Т. Б. Качала Моніторинг ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ.. 40

Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук Деградація земель у Калуському районі внаслідок сольового забруднення. 44

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ.. 50

Р. А. Заєць, О. А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки. 50

С. В. Качала Роль впливу кислотних опадів при визначенні ступеня гідроекологічного ризику  58

М. Т. Микицей Характеристика та оцінка стану системи водопостачання озера в місті Івано-Франківську, та її вплив на екологічний стан водойми. 63

В. Г. Сінченко Деякі аспекти теорії інженерного розрахунку поглинача на основі іоніту КУ 2-8 для моніторингових досліджень показників якості та безпечності води з джерел локального водокористування. 73

ЕКОЛОГІЯ ФІТОСФЕРИ.. 87

Т. І. Кривомаз, Д. В. Максименко Моделювання забруднення навколишнього середовища металами в залежності від їх концентрації в міксоміцеті Fuligo Septica. 87

H. І. Глібовицька, Х. Б. Караванович Функціональний стан деревних рослин в умовах нафтового забруднення довкілля. 92

Екологія демосфери і медична екологія.. 98

В. В. Кушнірчук, Г. Д. Стельмахович Аналіз динаміки і структури захворюваності на серцево-судинні хвороби серед жінок села Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області 98

Урбоекологія.. 103

Т. Є. Ригас Вплив проявів екологічної небезпеки на стан здоров’я населення та ослаблення їх наслідків. 103

Т. В. Кундельська, А. П. Дмитрів Оцінка забруднення радіонуклідами дорожнього покриття міста Івано-Франківська. 108

Інженерія середовища та безпека життєдіяльності 114

А. П. Бочковський Невизначеність стану ергатичних систем: фактори, причини та шляхи мінімізації 114

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ.. 122

Г. Г. Трохименко, Ц. Р. Ященко Підвищення екологічної безпеки регіону за рахунок фіторекультивації шламових масивів МГЗ. 122

Л. Д. Пляцук, Є. Ю. Черниш, А. А. Горова Теоретичне обґрунтування комплексної технології рециклінгу органічних відходів агропромислового комплексу. 128

М. С. Мальований, А. Жичинська Мінімізація енерговитрат на опалення будинків шляхом термомодернізації (на прикладі навчальних корпусів) 135

О. Р. Манюк, Н. В. Боднар, М. Ю. Голембйовська Щодо зменшення екологічного навантаження полігонів твердих побутових відходів за рахунок повторного використання горючих компонентів  140

Я. О. Забишний, Я. М. Семчук, Б. В. Долішній, В. М. Мельник Дослідження методів оцінки і прогнозування впливу автотранспорту на довкілля. 146

ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ.. 153

Д. В. Варавін, Р. В. Сіпаков Деякі аспекти енергоефективної реконструкції житлового фонду України з позиції екологічності 153

О. В. Харламова Теоретичне обґрунтування можливості реалізації елементів управління екологічною безпекою в природно-антропогенних водоймах. 159

О. М. Мандрик, В. І. Іванов Розроблення конструкції плоского сонячного колектора зі спеціально обробленою поверхнею абсорбера. 166

Природоохоронні та рекреаційні території 173

О. В. Побігун, С. А. Побігун Аналіз туристичної діяльності в карпатському регіоні в контексті сталого розвитку. 173

Г. Є. Долгопола, Я. С. Коробейникова Дослідження рекреаційних потреб науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного університету нафти і газу. 183

І. Є. Смик, Л. М. Архипова Імперативи сталого розвитку туризму на Прикарпатті 190

КОНФЕРЕНЦІЇ 196

О. М. Адаменко, Л. М. Архипова, М. М. Приходько, М. П. Мазур VI науковий семінар «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат». 196

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ, ЮВІЛЕЇ 198

До 70-річчя доцента кафедри екології Орфанової Марії Миколаївни. 198

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.. 200

Пам’ятка автору та вимоги до оформлення статей.. 203

 

Українська