ENVIRONMENTAL HAZARD OF TECHNOGENIC POLLUTION OF SOILS BY HEAVY METALS FOR INFLUENCE AREAS OF BURSHTYN TPP

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-7-15

Keywords:

thermal power plants, public health, ash dump, soil, heavy metals.

Abstract

The article deals with the issues of environmental pollution and identifies the risks to public health and the environment due to the operation of coal thermal stations. The authors have analyzed the factors of the ecotoxicological effect on the individual components of the environment in the impact areas of Burshtyn TPP. The analysis results show that the main sources of environmental pollution in the territories are emissions and wastes generated during hardcoal combustion. It has been found out that the causes of mortality rates increase in the technogenic impact areas of TPP are the emissions of SOx, NOx, CO and ash fine particles. The calculated values of the average annual harmful emissions of TPP and the possible consequences of their impact on the people living in risk areas are represented. It has been found out that heavy metals, which are the components of ash particles contained in emissions and wastes, have a particularly dangerous and toxic environmental impact.

A study of the soil for the content of heavy metals was carried out in the areas with mixed herbs, a plowed soil and soil under the trees. Soil samples were taken at a distance of 1.5–2 km from the TPP. Using the spectral and atomic absorption analysis, the content of bulk and mobile compounds of heavy metals, the regularities of their distribution, and their occurrence forms in soils and ash dumps were studied. It was established that around the pollution source the sections of soil were formed that contained Co, Cu, Cr, Ni, Cd, Pb, Zn, Mn. The analysis results showed an uneven contamination of the areas around the TPP. An increased content of heavy metals was found in the studied soil samples. In the areas of plowed soil layers and under the trees, the excess of bulk concentrations of cadmium (Cd) and (Pb) was determined, so we concluded that these areas were unsuitable for growing agricultural crops. In the soils under trees and in the areas with mixed herbs, the content of Cu, Cr, Ni, Cd did not exceed maximum permissible concentrations. The measures to improve the environmental safety of coal plants were recommended.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Zelena knyha. Zmenshennia shkidlyvykh vykydiv u teploviielektroenerhetytsi Ukrainy cherez vykonannia vymoh Yevropeiskoho enerhetychnoho spivtovarystva. – Kyiv: Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen, 2011. − 43s.

Mandryk O. Contamination of soils with heavy metals in the industrialized region of Western Ukraine: Western Podole Upland // O. Mandryk, K. Radlovska. – Geomatics and environmental engineering. – Krakow: AGH University of science and technology. - 2013. – Quarterly.− Vol. 7.− (No.1).− P. 75-82.

Mishchenko L. V. Heoekolohichnyi audyt tekhnohennoho vplyvu na dovkillia ta zdorov’ia naselennia (na prykladi rehionu Pokuttia) : avtoref. dysertatsii na zdob. nauk. stup. kand. heohraf. nauk.: spets. 11.00.01 «Kostruktyvna heohrafiia» / L. V. Mishchenko. – Chernivtsi, 2003. – 20 s.

Otsiniuvannia MEA perspektyv rozvytku enerhetyky za vydamy enerhoresursiv ta dynamika investuvannia v yikh rozvytok, Tsentr Razumkova http://www.uceps.org

Prezentatsiia Yevropeiskoi biznes-asotsiatsii – Sektor vyrobnytstva teplovoi enerhii Ukrainy v konteksti vprovadzhennia Dyrektyvy pro velyki spaliuvalni ustanovky 2001/80/EC - http://www.energy ommunity.org/pls/portal/docs/1216180.PDF.

Adamenko O. M. Ekolohichnyi audyt terytorii / O. M. Adamenko, L. V. Mishchenko. – Ivano- Frankivsk: Fakel, 2000. – 341 s.

Hooda P.S. A special issue on heavy metals in soils: editorial foreword //Adv. Environ. Res. – 2003. – V. 8. –P. 1–3https://www.energy-community.org/.../Decision_2013_05

Zhdanov V.V. Otsinka vplyvu vykydiv Luhanskoi TES na zabrudnennia gruntu vazhkymy metalamy / V.V. Zhdanov // Aktualni pytannia hihiieny ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy: treti Marzieievski chytannia: materialy nauk.-prakt. konf. Kyiv, 24–25 travnia 2007 r. –K., 2007. – S. 57–58.

Hlovyn N. M. Otsinka vplyvu rukhomykh form vazhkykh metaliv Rb, Su, Νi, Sd, Zn na yakist pidhruntovykh vod za dopomohoiu fizyko-khimichnykh metodiv analizu / N. M. Hlovyn // Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu.− 2013.− №20. –S.33-36.

Udod V.M. Vasylenko L.O., Yui Ts.Kh. Ekolohichna otsinka zabrudnennia dovkillia vazhkymy metalamy // Ekolohiia i resursy. - 2005.- T. 12. - S. 95-99.

Fatieiev A.L. [Fatieiev A.L., Pashchenko Ya.V. Fonovyi vmist mikroelementiv u funtakh Ukrainy. - Kharkiv: NNTs, 2003. - 118 s.]

Azroian H. N. Doslidzhennia protsesiv vertykalnoi mihratsii ioniv vazhkykh metaliv u zolo- ta shlakovidvalakh Burshtynskoi TES ta yikh osadzhennia na karbonatakh / M. M. Orfanova, S. S. Dumenko, Yu. A. Kryklyvyi // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. – 2011. – № 2 (4). – S. 30–36.

Vazhki metaly u komponentakh navkolyshnoho seredovyshcha m. Mariupol (ekoloho- heokhimichni aspekty) / S.P. Karmazynenko, I.V. Kuraieva, A.I. Samchuk, Yu.Yu. Voitiuk, V.Y. Manichev. — K.: Interservis, 2014. — 168 s.: [32] s. kol. il.: il]

Adamenko Ya.O. Struktura budovy baz danykh ekolohichnoi informatsii. - U kn.: Netradytsiini enerhoresursy ta ekolohiia Ukrainy. - K.: Manuskrypt, 1996. - S. 111-123

Mishchenko L.V. Heoekolohichnyi audyt tekhnohennoho vplyvu na dovkillia ta zdorovia naselennia (na pry-kladi rehionu Pokuttia) / Avtoref. dys. kand. heohraf, nauk. - Chernivtsi, 2003. – 21 s.

Kutovyi, V.O. Zolovidvaly elektrostantsii yak dzherelo zabrudnennia dovkillia [Tekst] / V.O. Kutovyi, M.V. Konovalchyk, N.P. Kaniuk // Visti Avtomobilnodorozhnoho instytutu, 2006. – № 1(2). – S. 90-94.

Alekseev Yu.V. Tiazhelye metally v pochvakh y rastenyiakh. – L: Ahropromyzdat, 1987. –142 s.

Biletska E.M. Hihiienichna otsinka sumarnoho dobovoho nadkhodzhennia vazhkykh metaliv do orhanizmu v umovakh promyslovykh mist // Dovkillia ta zdorovia. 1999. – № 2(9). - S.2-6.

Strukova E., Golub A., Markandya, A. Air Pollution Costs in Ukraine / E. Strukova, A. Golub, A. Markandya// Access: http://ideas.repec.org/p/fem/femwpa/2006.120.html.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=93992].

Koshlak H.V. Zmenshennia tekhnohennoho vplyvu vuhilnykh TES na dovkillia (na prykladi Burshtynskoi TES) / H.V. Koshlak, A.M. Pavlenko // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. −2017. − №2. – S. 108-118.].

Vynohradov A.P. Heokhymyia redkykh y rasseiannykh elementov /A.P. Vynohradov. – M.: Yzd-vo AN SSSR, 1957. – 234s.

Fonovyi vmist mikroelementiv u gruntakh Ukrainy // [red. A.I. Fatieiev, Ya.V. Pashchenko]. – Kharkiv, 2003. – 117 s.

Penderetskyi O.V. Vyznachennia zabrudnennia gruntovoho pokryvu vid Burshtynskoi TES dlia otsinky mozhlyvosti vyroshchuvannia ekolohichno chystoi silskohospodarskoi produktsii. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti. – № 6, 2004. – S. 62–69.

Kryzhanivskyi Ye.I. Ekolohichni problemy enerhetyky / Ye.I. Kryzhanivskyi , H.V. Koshlak // Naftohazova enerhetyka. – 2016.- №2 (28). - S. 80 -90.

Published

2020-02-22

How to Cite

Кошлак, Г. В. . (2020). ENVIRONMENTAL HAZARD OF TECHNOGENIC POLLUTION OF SOILS BY HEAVY METALS FOR INFLUENCE AREAS OF BURSHTYN TPP. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (19(2), 7-15. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-7-15

Issue

Section

Регіональні та глобальні екологічні проблеми