Spatial constraints analysis in environmental impact assessment of oil and gas production

Authors

  • D. Diadin O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • O. Senko O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-50-61

Keywords:

oil and gas production, environmental impact assessment, environmental spatial constraints, sanitary protection zone, shoreline belt, buffer zone, sanitary protection zone of water wells, protected areas

Abstract

The paper studies the main types of environmental spatial constraints of the oil and gas production which should be taken into consideration in the environmental impact assessment. The normative and regulatory framework of spatial constraints in the oil and gas production areas has been analyzed, in particular, the sanitary protection zones of production facilities, sanitary protection zones of water supply intakes, protected shoreline belts of water streams and reservoirs, and nature reserve fund areas.

The authors have shown the need to single out the natural landscape areas within the areas with spatial constraints – forests, ravine forests, steppe vegetation on the slopes and at the bottoms of washes, flood meadows, wetlands, and forest belts – in view of their significance in terms of providing ecosystem services and sustaining biodiversity.

Using the geoinformational technologies, in particular, the geospatial analysis tools, and Svyrydivske gas-condensate field as an example, the authors have delineated the territories with spatial constraints according to the analyzed types, assessed their areas and spatial distribution. Based on the analysis results, the largest territory – 28% of the production field – is occupied by the areas with natural vegetation (forests, steppe vegetation in washes and wetlands), and the smallest territory (2%) – by the protected shoreline belts of water streams. The nature reserve fund areas take 5% of the field area. The total area of the territories with spatial constraints of the oil and gas production within Svyrydivske gas- condensate field is 87 km2, which makes up 70% of the total field area.

The approaches to defining and analyzing the environmental spatial constraints, used in the study, are recommended to be used in the environmental impact assessment of the oil and gas production.

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Pro otsinku vplivy na dovkillya: Zakon Ukraini vid 23.05.2017 № 2059-VIII. Data onovlennya: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 (data zvernennya 02.11.2019)

Adamenko Ya. O. Metodologiya scoupingu v protsedurah OVD. Ekologichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannya. 2019. 1(19). S. 78-84.

Edyniy reyestr OVD Ministerstva ekologii ta prirodnih resursiv Ukrainy. URL: http://eia.menr.gov.ua/ (data zvernennya: 12.11.2019)

Sharavara V. V., Bondarenko O. O., Tarasova O. G., Gavrylyuk R. B., Hulevets D. V., Savchenko S. A. Vprovadzhennia otsinky vplyvu na dovkillia v Ukraini: analiz ryzykiv i perspektyv (hromadske bachennia). Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. 2018. № 2. S. 93– 105

Environmental Impact Assessment of Projects: Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report. European Commission, Luxembourg, 2017. 130 p. URL: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf (дата звернення: 10.11.2019)

Environmental Assessment – Devon NEC Corporation Pike 1 Project – EIA Report and application for approval, vol. 3, appendix B: Cumulative Constraints Development. 2014. URL: https://open.alberta.ca/publications/environmental-assessment-devon-nec-corporation-pike-1-project-eia- report (дата звернення: 10.11.2019)

Czolowski E., Santoro R., Srebotnjak T., Shonkoff S. Toward consistent methodology to quantify populations in proximity to oil and gas development: a national spatial analysis and review. Environmental Research. 2018. 167. P. 550–557.

Boudet H., Zanocco C., Howe P., Clarke C. The effect of geographic proximity to unconventional oil and gas development on public support for hydraulic fracturing. Risk Analysis. 2018. 38(9). P. 1871–1890.

Ogneva-Himmelberger Y., Huang L. Spatial distribution of unconventional gas wells and human populations in the Marcellus Shale in the United States: vulnerability analysis. Applied Geography. 2015. 60. P. 165–174

Druzhynin M. A., Pleshkanovska A. M. Problemy formuvannia sanitarno-zakhysnykh zon v planuvanni mista. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. 2014. Vyp 35. S. 237–241.

Polka N. S., Shkuro V. V. Aktualni problemy zastosuvannia sanitarno-zakhysnykh zon yak instrumentu zakhystu selbyshchnykh terytorii vid nespryiatlyvoho vplyvu obiektiv promyslovosti. Ekolohyia i promyshlennost. 2011. № 3. S. 25–33.

Movenko V. I., Novyk P. P. Deiaki problemy pryberezhnykh zakhysnykh smuh richok Ukrainy. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii. 2015. № 1. S. 216-219.

Musiienko O. V. Tekhnolohiia proektuvannia sanitarno-zakhysnykh zon z vykorystanniam HIS. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 2010. Vyp. 36. S. 284–290.

Shelkovska I. M. Heoinformatsiine modeliuvannia pryberezhnoi zakhysnoi smuhy (na prykladi Kremenchutskoho vodoskhovyshcha). Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 2014. 53. S. 586– 593.

DBN B 2.2.-12:2018. Planuvannia i zabudova terytorii: zatv. nakazom M-va rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 23.04.2018 № 100.

Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia i zabudovy naselenykh punktiv: zatv. nakazom M-va zdorovia Ukrainy vid 19.06.1996 r. № 173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96 (data zvernennia: 02.11.2019)

Pravyla bezpeky v naftohazodobuvnii promyslovosti Ukrainy: zatv. nakazom Derzhavnoho komitetu Ukrainy z promyslovoi bezpeky, okhorony pratsi ta hirnychoho nahliadu vid 06.05.2008 r. № 95.

Rekomendatsyy po hydroheolohycheskym raschetam dlia opredelenyia hranyts 2 y 3 poiasov zon sanytarnoi okhrany podzemnykh vod ystochnykov khoziaistvenno-pytevoho vodosnabzhenyia. Moskva, VNYY. Vodheo, 1983.

Pro pravovyi rezhym zon sanitarnoi okhorony vodnykh obiektiv: postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 18.12.1998 r. № 2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2024-98-%D0%BF (data zvernennia: 02.11.2019)

Vodnyi Kodeks Ukrainy vid 06.06.1995 r. № 213/95-VR. Data onovlennia: 18.12.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 (data zvernennia: 02.11.2019)

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy: Zakon Ukrainy № 2457-KhII vid 16.06.1992. 1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (data zvernennia 03.11.2019)

Vovk O. H., Zhuravel M. Yu., Klochko P. V., Shenherii L. M., Yaremenko V. V. Rarytetna fitobiota v roslynnomu pokryvi terytorii vyrobnychoi diialnosti SP «Poltavska hazonaftova kompaniia». Zapovidna sprava u Stepovii zoni Ukrainy: zbirnyk naukovykh statei. Seriia: «Conservation Biology in Ukraine». 2018. Vyp. 10. S. 139–151.

Emerald Network – General Viewer. European Environmental Agency. URL: http://emerald.eea.europa.eu/ (data zvernennia: 08.11.2019).

Interaktyvna karta dilianok nadr, na yaki nadani spetsdozvoly na korystuvannia nadramy. Derzhavne naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo «Heoinform Ukrainy». URL: http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-karty-spetsdozvoliv.htm (data zvernennia: 12.11.2019)

Publichna kadastrova karta Ukrainy. URL: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta (data zvernennia 14.11.2019).

Published

2020-02-23

How to Cite

Дядін, Д. В., & Сенько , О. С. . (2020). Spatial constraints analysis in environmental impact assessment of oil and gas production. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, (19(2), 50-61. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-50-61

Issue

Section

Environmental Problems of the Oil and Gas Complex